Archive for the revizionizmus Category

A Vérvád politikailag helytelen szemszögből

Posted in revizionizmus, társadalom, zsidóság on május 24, 2008 by Judit

▐ A tiszaeszlári bűnper jutott az eszembe, amikor az alábbi könyvismertetőt elolvastam. -Judit

Az elnémított Clio

Írta Israel Adam Shamir
(Clio Gagged, by Israel Adam Shamir, http://www.israelshamir.net/English/Eng16.htm )

▐ (…) Aki szabályozza a múltat, meghatározza a jövőt. Ez az értekezlet kifejezetten ezzel a kérdéssel foglalkozik: elégedetlenek vagyunk a jelennel, ezért a múlthoz fordulunk, és az újraértékelésével tervezzük befolyásolni a jövőnket. Ha a történelmi közbeszéd bizonyos részeit nagyon védelmezik, vagy egyenesen kiforgatják, csak több okunk van arra, hogy megtámadjuk. Semmiképp sem a holokauszt a történelem egyetlen hevesen védett területe, ahol a lázadó hamar a mély vízben találhatja magát. Legutóbb például a zsidó emberáldozat régi ügye került felszínre Olaszországban, amikor megjelent Ariel Toaff professor könyve, a Véres Húsvétok (Passovers of Blood).

Nyilván tudják már, hogy Toaff professzor bebizonyította, hogy néhány zsidó, akiket a középkorban azzal vádoltak, hogy keresztény gyerekeket raboltak el és öltek meg, ténylegesen bűnös volt a vádban. Kegyetlen gyilkosságért végezték ki őket, és nem az állítólagos keresztény előítélet és ősi antiszemitizmus áldozatai voltak. Az ember arra gondolhatna, hogy ezt meg kéne ünnepelni: a bűnözőket nem megrágalmazták, hanem törvényesen megbüntették. Az igazság érvényesült, és a mai zsidók örvendezhetnének, hogy a középkori zsidóellenes előítélet csak egy mítosz volt, hasonlóan ahhoz a mítoszhoz, hogy a németek szappant főztek a zsidókból.

A zsidó szervezetek azonban egyáltalán nem voltak boldogok. Ők nekiestek egy izraeli egyetem középkori zsidó történelemmel foglalkozó zsidó professzorának úgy, hogy a lelkileg meggyötört, majdhogynem keresztre feszített Toaff professzor visszavonta és megsemmisítette a könyvet (szerencsére napjainkban ez már nem olyan egyszerű, ezért a könyvet el lehet olvasni a következő Internet címen: http://www.vho.org/aaargh/fran/livres7/pasque.pdf), azt a csekélyke pénzösszeget, amit a kiadójától kapott, beszolgáltatta az ADL (Rágalmazás Elleni Liga) zsidó inkvizíciójának, és ismételten bűnbánatra kényszerítették (http://haaretz.com/hasen/spages/830711.html ). Az izraeli országgyűlés (a Knesset) azt tervezi, hogy dr. Toaffot bebörtönözteti (http://www.haaretz.com/hasen/spages/831189.html ), mások mindenét el akarják kobozni és azt látni, hogy szegényen és kiközösítve haljon meg. Tovább »»

Reklámok

Mózes akáckéreg-teát ivott?

Posted in revizionizmus, vallás, zsidóság on április 1, 2008 by Judit

mozes.jpg▓ Benny Shannon a jeruzsálemi Hebrew University tanárának vitakedvelő cikke jelent meg a “Time and Mind” c. bölcsészeti kiadvány márciusi számában.

“Magasan valahol a Sínai hegy tetején Mózes pszichedelikus (tudatosságot fokozó) kábítószert vett be, amikor meghallotta Isten Tízparancsolatát. A Biblia-időkben léteztek gondolkodást befolyásoló kábítószerek, amelyek az izraeliták vallási szertartásainak a kellékei voltak. Ami pedig Mózest illeti a Sínai hegyen, ez vagy valami kozmikus természetfeletti jelenség lehetett, amit nem hiszek, vagy legenda, amit megint nem hiszek, végül, és ez nagyon is lehetséges, egy esemény, amely Mózest és Izrael népét összehozta. Mózes valószínűleg kábítószer hatása alatt volt, amikor az égő bokrot látta. A Biblia írja, hogy az emberek hangokat látnak, ami klasszikus jelenség, vegyük példának az amazoni vallásos szertartásokat, amelyen kábítószereket használnak, hogy «a zenét láthassák». Ezt a saját tapasztalatom alapján tudom, mert 1991-ben, Braziliában az Amazon őserdőben részt vettem egy vallásos szertartáson és magam is megpróbáltam azt a bizonyos «ayahuasca» nevű pszichotróp növényt. Olyan látomásokat tapasztaltam, amelyeknek vallási-lelki jelentései voltak. Az «ayahuasca» növény pszichedelikus hatása hasonló az akácfa kérgéből főzött teához, amit a Biblia is gyakran említ.
Az izraeliták vallásos szertartásaihoz a Negev és Sínai térségében található pszichotropikus növényeket használtak. De erre nincs közvetlen bizonyítékom, ami természetes. Ugyanakkor logikusnak tűnik az, hogy valami akkor tényleg átváltozott az emberek tudatában. A Biblia más növényeket is említ, mint például a Paradicsomban a “jó és a gonoszság” tudásának a fája. Persze, nem mindenki hoz le a hegyről Tórát, aki ilyen teákat iszik. Ehhez Mózesnek kell lenni!” http://www.haaretz.com

“Itt megjelent neki az Isten angyala a tűz lángjában, egy égő csipkebokorban. Mikor odanézett, látta, hogy a bokor ég, de nem ég el.” — (Kivonulás 3:2)

“Így tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk hazánkul, legyünk hálásak, s szolgáljunk Istennek, neki tetsző módon, tisztelettel és félelemmel. Mert a mi Istenünk emésztő tűz.” — (Zsidóknak 12:28-29)

▓ Mózes eredetileg Osarsiph nevű heliopoliszi származású, tehát nem zsidó pap volt Egyiptomban, aki a hikszoszok kiűzetése utáni időben a történelem szerint 80 ezer, az Ószövetség szerint (M.II.12.37) 600 ezer felnőtt zsidót vezetett ki Egyiptomból Palesztinába, mert fertőző bélpoklos betegésük miatt a fáraó száműzte őket. Osarsiph később a Mózes nevet vette fel, és a Biblia is említi, hogy az ő bélpoklosságát (Kivonulás 4:6) Jahve csodatevő cselekedete gyógyította meg.[A világhálózaton több oldalon foglalkoznak Mózes származásával, a betegségekkel és hogy miért űzték ki őket Egyiptomból.] –TJ

Vesszenek a benesi dekrétumok!

Posted in hazai levél, revizionizmus on szeptember 23, 2007 by Judit

▐ A Magyarok Világszövetsége, amely már 1945-ben, benesi dekrétumok tombolása idején is tiltakozott az embertelenség ellen, 2001-2002 között felhívta az Európai Parlament figyelmét a magyarokat és németeket kollektíven sújtó rendeletek tovább-élésére.  Magyarországnak az EU csatlakozás folyamatában lehetősége lett volna arra, hogy elérje az Európa szégyenét jelentő dekrétumok hatályon kívül helyezését. Az elmulasztott lehetőségen felbátorodva, a szlovák parlament kihívó törtvényt fogadott el, amellyel sérthetetlennek nevezte a benesi dekrétumokat. Ez ellen minden magyarnak tiltakoznia kell!
A Magyarok Világszövetsége tüntetésre hív Szlovákia budapesti nagykövetsége előtt!
Időpont: 2007. szeptember 25., kedd, 18.00 óra
Helyszín: Budapest, Stefánia út 22-24.
Várjuk hazafias szervezetek csatlakozását!
Magyarok Világszövetsége

Elő a partizán háborús bűnösökkel!

Posted in fejvadászat, gyilkosság, Izrael, revizionizmus on szeptember 14, 2007 by Judit

► Kép: http://partisans.org.il/Site/site.card.aspx?id=337〈=en&tab=7

izhak-arad_rudnicki.jpg

▐Vilnius, 2007. 09.11 – Vajon hány második világháborús partizán bújkálhat közöttünk büntetlenül? Litvániában találtak egyet, a Izhak (Rudnicki) Arad nevet viselő izraeli állampolgárt, aki ellen elég bizonyíték van: ►lehetséges, hogy követett el háborús

bűncselekményeket polgári személyek ellen! (Litván főügyészség) Most a hatóságok Izrael közreműködését kérik, hogy tegyék lehetővé Arad kihallgatását. (Itt gondolom a kiadatására gondolnak! Biztosan nem Arad az első és az egyetlen bújkáló a világon, csak a legyőzöttek nem rendelkeznek milliárd dolláros Wiesenthal Központtal, amely elvégezné a fejvadászatot! — tj)

Az főügyészi hivatal szerint I. Arad a szovjet partizánokhoz csatlakozott mialatt Litvánia német megszállás alatt állt, majd belépett az NKVD-be. Azzal gyanítják, hogy “polgári személyek és szovjet-ellenes ellenállási mozgalom tagjainak a kivégzéseiben vett részt.”

A háború után Arad az IDF (Izraeli Védelmi Haderők) tagjaként szolgált, ahol dandártábornokká. léptették elő. Nyugdíjazása után 1972-ben elhatározta, hogy mint történész a holocaust-kutatással foglalkozik. Arad, 1972-től 1991-ig a Yad Vashem holocaust múzeum igazgatója volt 21 évig. ◘

►►Y. Arad vallomásai, angol nyelven.

►Hirtelen eszembe jutott Tom Lantos Kalifornia demokrata képviselője, aki szintén partizánkdott Magyarországon a háború alatt. Vajon Lantos úr hány magyart küldött a halálba, közvetlenül vagy közvetetten? — tj

“Ha egy nemzetnek joga van élni….”

Posted in revizionizmus, társadalom on augusztus 29, 2007 by Judit

jews-study.jpgAbraham Liesen oroszországi zsidó költő írta, 1890-ben :
“Nem tudom hogyan történtek az összefüggések, de amikor rájöttem, hogy tulajdonképpen marxista vagyok, ugyanakkor azt is felfedeztem magamban, hogy ki vagyok: nem orosz, nem csupán emberi lény (ami nem több mint elvont fogalom) hanem zsidó vagyok. A marxizmus felerősítette bennem a valóság iránti érzéket, és a valóság körülöttem zsidó volt.” — Modern Judaism (1987), The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland

eu_meltingpot.jpg◘ “A marxista Chaim Zhitlowsky 1884 óta vallotta nacionalista beállítottságát, aki megalapozta a szétszóratásban a jiddis-nacionalizmus elveit. ‘ A szocializmus – mondta – nem akarja megsemmisíteni a nemzeteket. Össze kell valamennyit gyúrni egyetlen nagy gubába, amiből egyetlen nagy veknit kovácsolunk – az emberiséget.” /Zionism and Socialism” De Yiddishe Arbeiterm 1898/

◘ Őszintén szólva, a zsidó-szocialisták nagy részének szellemiségét a XIX. században Moses Hess (1812-1875) nemzet-építő próféta alakította a zsidó nép ügyeinek képviseletére. E szellemiséggel áthatott munkát, mint bundisták, szocialista-népfelkelők, és szocialista-cionisták végezték, — akár egyik vagy másik formában — ami a zsidó-nacionalizmus egységességét, az egyetemes marxizmust eredményezte. — Modern Judaism (1987), The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland

——————————————

masked-mossad.jpg◘ Forrás: Judaism, a quarterly Journal, Spring 1964. American Jewish Congress
1. “Nem hiszem, hogy a hittudomány elegendő lesz a zsidóság megmaradásához. Ahhoz, hogy a zsidó megmaradjon zsidónak, elégedetlennek és radikálisnak (erőszakosnak) kell lennie, hogy forradalmakat robbanthasson ki. Legyen ez akár rossz vagy jó, de a társadalomban ez a zsidó feladata. ”

2. “A nemzetiség elve, ahogy azt a angolok értelmezik, szükségszerűen zsidó eredetű. Az angol társadalmat körülmetéltek alkotják.”– J. Lemoinne: Journal des Débats, 14-I-1857

3. “Tegyük fel, hogy a nemzeteket megtanítjuk alázatosságra, türelemre, amik gyakran megtalálhatók az Újszövetségben. Mi lenne, ha követelnénk: tartsák oda az arcukat pofonra és köpködésre, hogy mindezt lenyeljék csendben, majd hálálják meg jósággal a legkegyetlenebb és legvéresebb támadásokat. Nézzük meg, hány nemzet lenne képes élni ilyen törvények szerint, amit végül az elkerülhetetlen rabszolgasors és pusztulás eredményezne. Nem! Ha egy államnak joga van létezni, ha a ‘nemzetiség’ szó nemcsak valami üres fogalom, akkor az evangélium soha nem lehet a nemzetek irányítója.”

4. “Ha egy nemzetnek joga van létezni, kötelessége figyelmen kívül hagyni az egyén erkölcsét… Ha a tudatlanság, igazságtalanság és barbarizmus által körülvett Izraelnek nem lenne Isten által felszentelt, határozottan emberszerető poltikai rendszere, még Isten se mentette volna meg őket a teljes pusztulástól. A keresztények mindezt nagyon jól tudják..”

Kik az anti-fasiszták?

Posted in revizionizmus, társadalom, világkormány on augusztus 26, 2007 by Judit

▐ Már régen foglalkoztat ez a kifejezés: “antifasiszták.” Eszik vagy isszák… vagy inkább undorodnak tőlük! Magyarországon soha nem volt fasizmus, igaz a háború alatt volt hungarizmus és nemzetiszocializmus. De fasizmus?

A kommunista szótárunk ezt írja: „Fasizmus: (Politika) 1. Az imperialista burzsoáziának a vad nacionalizmus és fajgyűlölet alapján álló terrorista diktatúrája. Ennek a Mussolini-féle olasz változata, mint uralmi rendszer. 2. Ennek megvalósítására törő mozgalom.” [Magyar Értelmező Kéziszótár, Bp. 1980.]

fasces.jpgMennyi minden változott azóta, a szótárt újra kellene fogalmazni! A mai “Imperialista burzsoázia, terrorista diktatúra!” — ez az! – a magyarság vérén 1945 óta meghízott tolvajbanda, amelynek haza, nemzet, ország semmit sem jelent!

Az olasz fascio szó latin eredete: fasces. Jelentése: Jelképe, a csomóba kötött rudak, középen kalapács. Egyesült néptömeg, amely együttes akarattal engedelmeskedik az állam tekintélyének, amely a törvény és a nemzeti élet rendfenntartásának a legfelsőbb forrása.

A fasizmus lényegében az antik Róma feltámasztása. Szimbólumokban, elnevezésekben is feleleveníti az antik Róma világát, mert új világot épít, illetve a régit megújítja. Mussolini számára az antik Róma mutat csodálatos Egységet és Hatalmat, amelyre szeretné felemelni a fasiszta államot.

A fasizmus teljes ellentéte a marxista-szocializmusnak, mivel ez utóbbi istentelen és anyagias elképzelése a társadalomnak. *A fasizmus lényegét a néptömegek egységességére, hősiességére, a szorgalmas honépítésre alapozza.* — Ezt kifogásolják az anti-fasiszták?

A fasizmus a római birodalom élő hagyománya, ennél fogva a fasizmus állama az impérium, a népeket átfogó birodalom eszméjéhez vezetett. Az impériummá való teljesedése olyan kérdések elé állította a fasizmust, mint a fajok keveredésének problémája: érdeke-e Itáliának, hogy az olasz nép afrikai fajokkal vagy egyéb idegenekkel keveredjék, vagy nem rontja-e meg erkölcsi gondolkozását a kevertfajúság? Évtizedekkel ezelőtt ezért került előtérbe a fajkérdés, ami egyben a zsidókérdést is felvetette.eu_meltingpot.jpg

Ha meggondoljuk, akkor az Európai Unióba való erőszakos tömörítés is a fasizmusból átvett elemek negatív formája, mert a mesterségesen egységesített hatalmas néptömegeknek engedelmeskedniük kell az EU hatalmi tekintélyének. S vajon Lenin és Sztálin kolhozpolitikája, vagy a gyűlölt Varsói Szerződés, majd a KGST nem a fasizmust utánozta? És a diktatórikus világkormány globalizmusa nem a fasizmustól vett át elemeket? Nézd meg az egységes Új Világrend negatív fasizmusát: világvallás, fajvédelem helyett az erőszakos fajkeverítés, ENSZ-világkormány, a hágai nemzetközi törvényszék… stb. — TJ

A hiányzó holocaust

Posted in revizionizmus on augusztus 11, 2007 by Judit

dog.jpgRichard Flynn, Professor Emeritus, University of Ulster, 2005.12.05.

“Tüztesen átnéztem W. Churchill “Second World War” c. könyvét és a nyilatkozat helyes: egyetlen szó sincs náci gázkamrákról, a zsidók tömeges népirtásáról, vagy a háború hatmilliós zsidó-áldozatáról. Ez megdöbbentő. Hogyan és mivel magyarázható ez?

Eisenhower “Crusade in Europe” c. 559 oldal terjedelmű könyve; Churchill “Second World War” c. hat kötetes műve 4,448 oldalt tesz ki, és Charles de Gaulle három kötetes “Mémoires de guerre” 2,054 oldal. Ebben a hatalmas mennyiségű, mintegy 7,061 oldalnyi irodalomban (a bevezető részeket leszámítva), — amiket 1948 és 1959 között adtak ki, — nincs említés gázkamrákról, zsidók tömegpusztításáról vagy a hatmilliós zsidó-áldozatról.”

A villámhírekben, 2007. június 8-án:

— “a Vöröskereszt megerősíti, hogy a háborúban csak 271, 301 holocaust-áldozat volt.” Forrás »»