Kik az anti-fasiszták?

▐ Már régen foglalkoztat ez a kifejezés: “antifasiszták.” Eszik vagy isszák… vagy inkább undorodnak tőlük! Magyarországon soha nem volt fasizmus, igaz a háború alatt volt hungarizmus és nemzetiszocializmus. De fasizmus?

A kommunista szótárunk ezt írja: „Fasizmus: (Politika) 1. Az imperialista burzsoáziának a vad nacionalizmus és fajgyűlölet alapján álló terrorista diktatúrája. Ennek a Mussolini-féle olasz változata, mint uralmi rendszer. 2. Ennek megvalósítására törő mozgalom.” [Magyar Értelmező Kéziszótár, Bp. 1980.]

fasces.jpgMennyi minden változott azóta, a szótárt újra kellene fogalmazni! A mai “Imperialista burzsoázia, terrorista diktatúra!” — ez az! – a magyarság vérén 1945 óta meghízott tolvajbanda, amelynek haza, nemzet, ország semmit sem jelent!

Az olasz fascio szó latin eredete: fasces. Jelentése: Jelképe, a csomóba kötött rudak, középen kalapács. Egyesült néptömeg, amely együttes akarattal engedelmeskedik az állam tekintélyének, amely a törvény és a nemzeti élet rendfenntartásának a legfelsőbb forrása.

A fasizmus lényegében az antik Róma feltámasztása. Szimbólumokban, elnevezésekben is feleleveníti az antik Róma világát, mert új világot épít, illetve a régit megújítja. Mussolini számára az antik Róma mutat csodálatos Egységet és Hatalmat, amelyre szeretné felemelni a fasiszta államot.

A fasizmus teljes ellentéte a marxista-szocializmusnak, mivel ez utóbbi istentelen és anyagias elképzelése a társadalomnak. *A fasizmus lényegét a néptömegek egységességére, hősiességére, a szorgalmas honépítésre alapozza.* — Ezt kifogásolják az anti-fasiszták?

A fasizmus a római birodalom élő hagyománya, ennél fogva a fasizmus állama az impérium, a népeket átfogó birodalom eszméjéhez vezetett. Az impériummá való teljesedése olyan kérdések elé állította a fasizmust, mint a fajok keveredésének problémája: érdeke-e Itáliának, hogy az olasz nép afrikai fajokkal vagy egyéb idegenekkel keveredjék, vagy nem rontja-e meg erkölcsi gondolkozását a kevertfajúság? Évtizedekkel ezelőtt ezért került előtérbe a fajkérdés, ami egyben a zsidókérdést is felvetette.eu_meltingpot.jpg

Ha meggondoljuk, akkor az Európai Unióba való erőszakos tömörítés is a fasizmusból átvett elemek negatív formája, mert a mesterségesen egységesített hatalmas néptömegeknek engedelmeskedniük kell az EU hatalmi tekintélyének. S vajon Lenin és Sztálin kolhozpolitikája, vagy a gyűlölt Varsói Szerződés, majd a KGST nem a fasizmust utánozta? És a diktatórikus világkormány globalizmusa nem a fasizmustól vett át elemeket? Nézd meg az egységes Új Világrend negatív fasizmusát: világvallás, fajvédelem helyett az erőszakos fajkeverítés, ENSZ-világkormány, a hágai nemzetközi törvényszék… stb. — TJ

Reklámok

Hozzászólás jelenleg nem lehetséges.

%d blogger ezt kedveli: