augusztus, 2007 havi archívum

A pápa és a rabbi

Posted in társadalom on augusztus 30, 2007 by Judit

▐ Kálisóval fűszerezett párbeszéd

objektiv_zsid.jpg Egyszer a pápa elhatározta, hogy kitiltja a zsidókat a Vatikánból. A zsidók felháborodtak, ezért a pápa beleegyezett, hogy ha egy zsidó le tudja győzni teológiai vitában, maradhatnak. A zsidók egy bölcsességéről ismert rabbit választanak, hogy kiálljon a pápával a “párbajra”. A rabbi azt mondja, hogy tegyék érdekesebbé a vitát és egyiküknek se legyen szabad beszélni. A pápa beleegyezett. A vita napján a pápa és a rabbi leültek egymással szemben, a hívek köréjük gyűltek. A pápa felemelte három ujját. A rabbi felmutatta egy ujját. A pápa egy kört rajzolt a levegőbe. A rabbi a földre mutatott. A pápa elővett egy ostyát és egy pohár bort. A rabbi elővett egy almát. A pápa ekkor felállt:

– Feladom – mondta. – Te túl bölcs vagy, rabbi. Maradhattok. Később megkérdezik a pápát a bíborosok: – Mit beszélt a rabbival?
– Először felmutattam három ujjamat, hogy a Szentháromságra emlékeztessem.
Ő felmutatta egy ujját jelezve, hogy egy Isten van mindkét vallásban. Ezután rajzoltam egy kört a levegőbe, mutatva, hogy Isten mindenhol ott van körülöttünk. Erre a földre mutatott, jelezve, hogy Isten itt is van, velünk. Ekkor elővettem egy ostyát és egy pohár bort, megmutatva, hogy Isten feloldoz a bűneink alól. Ő elővett egy almát, hogy az eredendő bűnre emlékeztessen. Mindenre volt válasza. Mit tehettem volna?

Közben a zsidók is körbeveszik a rabbit: – Mi történt, rabbi?
– Először azt mutatta, hogy három napunk van elhagyni a várost. Mutattam, hogy EGY zsidó sem fog elmenni. Ezután körbemutatott, jelezve, hogy az egész várost megtisztítja a zsidóktól. A földre mutattam, jelezve, hogy mind itt maradunk.
– És utána?
A rabbi vállat vont: – Nem tudom. Elővette az ebédjét, mire én is.

Reklámok

“Ha egy nemzetnek joga van élni….”

Posted in revizionizmus, társadalom on augusztus 29, 2007 by Judit

jews-study.jpgAbraham Liesen oroszországi zsidó költő írta, 1890-ben :
“Nem tudom hogyan történtek az összefüggések, de amikor rájöttem, hogy tulajdonképpen marxista vagyok, ugyanakkor azt is felfedeztem magamban, hogy ki vagyok: nem orosz, nem csupán emberi lény (ami nem több mint elvont fogalom) hanem zsidó vagyok. A marxizmus felerősítette bennem a valóság iránti érzéket, és a valóság körülöttem zsidó volt.” — Modern Judaism (1987), The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland

eu_meltingpot.jpg◘ “A marxista Chaim Zhitlowsky 1884 óta vallotta nacionalista beállítottságát, aki megalapozta a szétszóratásban a jiddis-nacionalizmus elveit. ‘ A szocializmus – mondta – nem akarja megsemmisíteni a nemzeteket. Össze kell valamennyit gyúrni egyetlen nagy gubába, amiből egyetlen nagy veknit kovácsolunk – az emberiséget.” /Zionism and Socialism” De Yiddishe Arbeiterm 1898/

◘ Őszintén szólva, a zsidó-szocialisták nagy részének szellemiségét a XIX. században Moses Hess (1812-1875) nemzet-építő próféta alakította a zsidó nép ügyeinek képviseletére. E szellemiséggel áthatott munkát, mint bundisták, szocialista-népfelkelők, és szocialista-cionisták végezték, — akár egyik vagy másik formában — ami a zsidó-nacionalizmus egységességét, az egyetemes marxizmust eredményezte. — Modern Judaism (1987), The Johns Hopkins University Press, Baltimore, Maryland

——————————————

masked-mossad.jpg◘ Forrás: Judaism, a quarterly Journal, Spring 1964. American Jewish Congress
1. “Nem hiszem, hogy a hittudomány elegendő lesz a zsidóság megmaradásához. Ahhoz, hogy a zsidó megmaradjon zsidónak, elégedetlennek és radikálisnak (erőszakosnak) kell lennie, hogy forradalmakat robbanthasson ki. Legyen ez akár rossz vagy jó, de a társadalomban ez a zsidó feladata. ”

2. “A nemzetiség elve, ahogy azt a angolok értelmezik, szükségszerűen zsidó eredetű. Az angol társadalmat körülmetéltek alkotják.”– J. Lemoinne: Journal des Débats, 14-I-1857

3. “Tegyük fel, hogy a nemzeteket megtanítjuk alázatosságra, türelemre, amik gyakran megtalálhatók az Újszövetségben. Mi lenne, ha követelnénk: tartsák oda az arcukat pofonra és köpködésre, hogy mindezt lenyeljék csendben, majd hálálják meg jósággal a legkegyetlenebb és legvéresebb támadásokat. Nézzük meg, hány nemzet lenne képes élni ilyen törvények szerint, amit végül az elkerülhetetlen rabszolgasors és pusztulás eredményezne. Nem! Ha egy államnak joga van létezni, ha a ‘nemzetiség’ szó nemcsak valami üres fogalom, akkor az evangélium soha nem lehet a nemzetek irányítója.”

4. “Ha egy nemzetnek joga van létezni, kötelessége figyelmen kívül hagyni az egyén erkölcsét… Ha a tudatlanság, igazságtalanság és barbarizmus által körülvett Izraelnek nem lenne Isten által felszentelt, határozottan emberszerető poltikai rendszere, még Isten se mentette volna meg őket a teljes pusztulástól. A keresztények mindezt nagyon jól tudják..”

«Elővesszük őket a fiókból!»

Posted in Uncategorized on augusztus 27, 2007 by Judit

antifasisztak.jpg

Antifasiszták tüntetése Budapesten.

/Kép: Index /

▐ A közismert amerikai egyetemi tanár Alfred M. Lilienthal írja a ‘The Zionist Connection’ (1978 USA) című könyvében:

“A holokauszt egy fegyver, amely ott lebeg a leplezés mögött, szolgáltatja a fontos és szükséges színházi díszletet a takaróhoz. Amikor már minden eszköz hatástalannak bizonyult, a nácik idején elpusztított hatmillió zsidó marad a végső hangfogó. Ezt a hatmilliót szó szerint kihúzzák a kemencékből, felültetik, és odatolják bárki elé, aki aprócska kérdést merészel feltenni vagy másként vélekedik. Ez elég ahhoz, hogy akárkit elhallgattasson.” /461. oldal/

Vajon nem ezzel operálnak otthon az antifasiszták? –tj

Kik az anti-fasiszták?

Posted in revizionizmus, társadalom, világkormány on augusztus 26, 2007 by Judit

▐ Már régen foglalkoztat ez a kifejezés: “antifasiszták.” Eszik vagy isszák… vagy inkább undorodnak tőlük! Magyarországon soha nem volt fasizmus, igaz a háború alatt volt hungarizmus és nemzetiszocializmus. De fasizmus?

A kommunista szótárunk ezt írja: „Fasizmus: (Politika) 1. Az imperialista burzsoáziának a vad nacionalizmus és fajgyűlölet alapján álló terrorista diktatúrája. Ennek a Mussolini-féle olasz változata, mint uralmi rendszer. 2. Ennek megvalósítására törő mozgalom.” [Magyar Értelmező Kéziszótár, Bp. 1980.]

fasces.jpgMennyi minden változott azóta, a szótárt újra kellene fogalmazni! A mai “Imperialista burzsoázia, terrorista diktatúra!” — ez az! – a magyarság vérén 1945 óta meghízott tolvajbanda, amelynek haza, nemzet, ország semmit sem jelent!

Az olasz fascio szó latin eredete: fasces. Jelentése: Jelképe, a csomóba kötött rudak, középen kalapács. Egyesült néptömeg, amely együttes akarattal engedelmeskedik az állam tekintélyének, amely a törvény és a nemzeti élet rendfenntartásának a legfelsőbb forrása.

A fasizmus lényegében az antik Róma feltámasztása. Szimbólumokban, elnevezésekben is feleleveníti az antik Róma világát, mert új világot épít, illetve a régit megújítja. Mussolini számára az antik Róma mutat csodálatos Egységet és Hatalmat, amelyre szeretné felemelni a fasiszta államot.

A fasizmus teljes ellentéte a marxista-szocializmusnak, mivel ez utóbbi istentelen és anyagias elképzelése a társadalomnak. *A fasizmus lényegét a néptömegek egységességére, hősiességére, a szorgalmas honépítésre alapozza.* — Ezt kifogásolják az anti-fasiszták?

A fasizmus a római birodalom élő hagyománya, ennél fogva a fasizmus állama az impérium, a népeket átfogó birodalom eszméjéhez vezetett. Az impériummá való teljesedése olyan kérdések elé állította a fasizmust, mint a fajok keveredésének problémája: érdeke-e Itáliának, hogy az olasz nép afrikai fajokkal vagy egyéb idegenekkel keveredjék, vagy nem rontja-e meg erkölcsi gondolkozását a kevertfajúság? Évtizedekkel ezelőtt ezért került előtérbe a fajkérdés, ami egyben a zsidókérdést is felvetette.eu_meltingpot.jpg

Ha meggondoljuk, akkor az Európai Unióba való erőszakos tömörítés is a fasizmusból átvett elemek negatív formája, mert a mesterségesen egységesített hatalmas néptömegeknek engedelmeskedniük kell az EU hatalmi tekintélyének. S vajon Lenin és Sztálin kolhozpolitikája, vagy a gyűlölt Varsói Szerződés, majd a KGST nem a fasizmust utánozta? És a diktatórikus világkormány globalizmusa nem a fasizmustól vett át elemeket? Nézd meg az egységes Új Világrend negatív fasizmusát: világvallás, fajvédelem helyett az erőszakos fajkeverítés, ENSZ-világkormány, a hágai nemzetközi törvényszék… stb. — TJ

“Poloskák” a klaviatúrán?

Posted in magyar szemmel, társadalom on augusztus 15, 2007 by Judit

atv-israel.jpgbillentyu.jpg

▐ Nem egy izraeli szerkesztőség számítógépes billentyűzetét, hanem a „magyar” ATV televízió vezérlőpultján lévő számítógép klaviatúráját. A „magyar” ATV. Itt lépnek fel rendszeresen a fő médiakajmánok: Bolgár György, Mészáros Tamás, Avar János, Buzerikusz Sándor, a depresszióját pénzre konvertáló Albert Györgyi és társaik. No meg persze Kálmán Olga. De ez még csak egy bizonyíték. A többit olvasd el kurucéknál…»»

Otthonról írják…

Posted in magyar szemmel on augusztus 13, 2007 by Judit

A szájkosaras Fidesz: –“Hajrá Magyarok!”

kutyuska.jpg

▐ Jön a legújabb megosztó, szétforgácsoló, felörlő fitykós taktika. Mit csinált OrBán a Kossuth téren? Elhappolta a Kossuth tériektől az ötletet, magához vette a kezdeményezést, elszívta a nemzeti enegiákat, majd ahogy jött, úgy távozott. Mennyire ígérgették naponta a kitartást … ja, meg a lóxxxx… Üres következetlen handabanda. A szerencsétlen ketrecbontásuk se ért semmit, amolyan Kőmüves Kelemenes tenger-korbácsolás volt, mert amit lebontottak, azt az ávósok félóra múlva visszaépítették! Mit tesz OrBán most? Ugyanezt. Nekik ez a történelmi gőzlevezető szerepük: rátelepülni, szétforgácsolni, aztán elfojtani, magára hagyni a tenni akaró nemzeti kezdeményezéseket.

“Gyerünk fiúk, hajrá magyarok”, vállvetve, aztán szépen elhal minden. Vissza az önfelörlő, egyhelyben tocsogó áldemokratikus, parlamentális, képmuató mocsárba. OrBán visszafojt és gyeplőn tart mindent, ami magyar. Mit tettek a gazdákkal is? Magukba olvasztották a vezetőiket, húsos egzisztenciát adtak nekik, aztán most kuss legyen. Csak szépen óvatosan, nyugisan, patópálosan.

Wittner Mária is az ő békjójukat nyögi. — szókimondó

[Megjegyzés: Ki kényszerítette rá Wittner Máriát arra, hogy belépjen a Fideszbe? -tj]

penguin.gif▐ Honi Gárdát hozna létre a FideszHoni Gárda létrehozását szorgalmazza a Fidesz, a hadseregen belül. “A honi gárda önkéntesekből álló szervezet lenne, amelynek működését törvények szabályoznák” – közölte Demeter Ervin vasárnapi sajtótájékoztatóján.

… Az operett folytatódik! — És mivel indokolja a létrehozását? Hogy már előttük ketten (legalább) megcsinálták? Mert ha az izraeli, zsidó, szcientológia, szabadkőműves veszélyre való hivatkozással teszik és a MAGYAR érdekekért, akkor ám legyen! Szerintem az ország fele biztosan támogatná! Csak hát megint elaludtak és pótcselekszenek addig, amíg a háttérből nem koppintanak az orrukra. A MAGYAR érdek leghatásosabb védelem tőlük már régóta az lenne a legüdvösebb, ha felhagynának képviselői, miniszterelnöki fizetéseikkel és elhúznának a fenébe. Kezdetnek. Aztán jöhetne a többi. De kár is fecsérelni a billentyűzetet rájuk, mert órákig lehetne elemezni mit, mikor, hogyan csináltak, a MAGYAR érdekekek ellen. Csak bosszankodik az ember. Különben is már minden nadrágszín foglalt, hogy csak a “leglényegesebbet” említsem, amitől elhatárolódtak Fütyiszék! És mit szól hozzá testvérük az izraeli “testvérpárt” a Likud? Ezer meg ezer kérdés? — Gyula

A hiányzó holocaust

Posted in revizionizmus on augusztus 11, 2007 by Judit

dog.jpgRichard Flynn, Professor Emeritus, University of Ulster, 2005.12.05.

“Tüztesen átnéztem W. Churchill “Second World War” c. könyvét és a nyilatkozat helyes: egyetlen szó sincs náci gázkamrákról, a zsidók tömeges népirtásáról, vagy a háború hatmilliós zsidó-áldozatáról. Ez megdöbbentő. Hogyan és mivel magyarázható ez?

Eisenhower “Crusade in Europe” c. 559 oldal terjedelmű könyve; Churchill “Second World War” c. hat kötetes műve 4,448 oldalt tesz ki, és Charles de Gaulle három kötetes “Mémoires de guerre” 2,054 oldal. Ebben a hatalmas mennyiségű, mintegy 7,061 oldalnyi irodalomban (a bevezető részeket leszámítva), — amiket 1948 és 1959 között adtak ki, — nincs említés gázkamrákról, zsidók tömegpusztításáról vagy a hatmilliós zsidó-áldozatról.”

A villámhírekben, 2007. június 8-án:

— “a Vöröskereszt megerősíti, hogy a háborúban csak 271, 301 holocaust-áldozat volt.” Forrás »»