május, 2007 havi archívum

A zsidó Európa

Posted in magyar szemmel, társadalom on május 31, 2007 by Judit

▐ A zsidó Európa kulturális kalauza címmel figyelemre méltó könyv jelent meg 2002-ben franciául, majd 2004-ben ugyanez angol fordításban (The Cultural Guide to Jewish Europe, Éditions du Seuil/Fondation Jacques et Jacqueline Lévy-Willard, ISBN 2 02 061211 9) . Az idézett adatok az utóbbiból származnak, tehát a közelmúltból, így adatai naprakésznek tekinthetők. Újságírók és történészek tizenhat tagú csapata szerkesztette, akik a zsidó kultúra ismert kincsei mellett felhívták a figyelmet azokra is, amelyek más útikönyvekből hiányoznak, művük tehát hiánypótló.

A bevezető mottója:
„A legnagyobb veszély nem az, ha feledjük azt, ami a múltban megtörtént, hanem a lényegnek a felejtése, hogyan is történt.” Az idézet Yosif Hayim Yerushalmi-tól származik, aki a Zakhor (Emlékezz) című kulcsfontosságú zsidó történetírás szerzője. Már az ajánlásban is említésre kerül, hogy e könyvet nem lehetett volna megírni még tíz évvel ezelőtt sem. Ma viszont olyan erejű a zsidó Európa megújulása, hogy számos kiadvány születik, új múzeumok nyílnak, hogy beszéljenek arról a világról, amit a Soah söpört el. Ez a megújulás különösen nagy mértékű Berlinben.

Megjegyzendő, hogy Németország a II. világháború után Amerikától jelentős Marshall-segélyt kapott, most pedig az EU keretein belül hasonlóképp kiemelt támogatást az ország újraegyesítése utáni fejlesztéshez. A könyv is szól az Amerikából jövő kezdeményezésekről, segítségről, sőt rabbikról, akik igyekeznek visszaállítani azt a falusi és városi zsidó jelenlétet, amelyek egykor haszidista központok voltak. Tehát a Marshall-segélytől napjainkig, az EU keretein belül is zsidó segélyosztásról van szó.

Milyen Európáról szól a könyv? Természetesen nem a keresztényről, így nem is a keresztény határokról. A zsidó Európa az Atlanti óceántól az Uralig terjed,  tehát beleértve a mai Oroszországot és Ukrajnát, ahol a fél milliós zsidó közösség nagyságra második Franciaország után. De megjelenik a könyvben Törökország, legalábbis Isztanbul európai része. Ha visszatérünk arra a gondolatra, hogy e könyv nem jelenhetett volna meg tíz évvel ezelőtt, akkor most az adatokból az is kiolvasható, hogy a Zsidó Európa fentebb említett határai azonosak az Európai Unió tervezett végpontjaival is, tehát mindkettő zsidó érdekeltségű. Ezért nem lesz benne a kereszténység soha vezérlő eszmeként az európai alkotmányban.

Nemrég született döntés arról is, hogy az Európai Unió egyik kulturális fővárosa éppen Isztambul lesz, így joggal hozzátehető, hogy a zsidó Európáé. És épp emiatt nem kellene például Debrecennek nagyon törnie magát ezért a zsidó fővárosságért, feltéve ha tényleg magyarságát kívánja megőrizni.

Ami a könyv adatait illeti, természetesen a II. világháborús zsidó áldozatok 6 milliós száma megfelel a mai hivatalos, kanonizált adatoknak. Ami Magyarországot illeti: a könyv beosztásában sajátos hármas tájegységet jelöl meg, úgymint Budapest és Észak-Nyugat-Magyarország, a Kárpátok nyúlványai és Dél-Magyarország. A leírt városok pedig: Budapest, Győr, Sopron, Tokaj, Mád, Sátoraljaújhely, Kecskemét és Szeged. A kiemelések tehát nem azonosak azzal, ami egy nemrég megjelent zsidó-szlovák kiadású Európai Uniós térképen  szerepelnek. A könyvben van fontosabb mondandó is, nevezetesen történetírása 1700 évesre teszi a zsidó jelenlétet a Kárpát-medencében. Igazi virágzásukat II. József türelmi rendelete után, majd a további Habsburg-összefonódások idején érték el. A XX. századi világháborúk között pl. Budapesten az anyagi javakat már 40 %-ban birtokolták, noha részarányuk a lakosságban csak 6% volt.

Az idézett adatok szerint a háború alatt 600 000 magyar zsidót deportáltak. Bár a könyv összefoglalóan egyértelműen a magyarországi zsidó reneszánszról ír, említ egy mondatot Fejtő Ferenc újság- és történetírótól származóan, hogy a magyar társadalom még nem egyenlítette ki igazán a történelmi tartozását. „A nemzet nevében még senki nem fejezte ki a korábbi eseményektől való teljes elhatárolódását, nem ismerte be az ország szégyenét és bűnrészességét – és szerinte meglepő módon a történelmi könyvek is meglehetősen langyosak e témában.” Ha langyosságról lehet beszélni, akkor a jelen köztársasági elnök az, csaknem minden, a nemzetre vonatkozó sorskérdésben. Fejtő Ferenc fentebbi sorai pedig úgy csapják arcul a magyarságot, hogy illő lenne ez ellen nemzetközi fórumon tiltakozni.

Visszatérve a könyv címére: Kulturális kalauz, miként kerülhetett ebbe olyan politikai vélemény, hogy Fejtő Ferencnek elég-e már a bocsánatkérés? Fejtő Párizsban él, és onnan üzenget vissza. Nincs a könyvben még egy más országbeli példa, hogy külföldön élő polgára hasonlóképp nyilatkozna saját (vagy volt) hazájáról. Annak az országnak, ahol immár egész évben zsidó fesztivál van. Az eddigi nyári fesztiválok mellett a 2007-es év újdonságaként Budapesten megjelent a tavaszi zsidó fesztivál is, de karácsonyig is eltart a zsidó megemlékezések sora.

(részlet a szerzőnek az Ünnepi Könyvhétre megjelenő: Kölcsey halála és a zsidók honfoglalása című könyvéből)

Dr. Nagy Attila
orvos, közíró, Debrecen

Reklámok

Ellenzékünk a Fidesz!

Posted in hazai levél, magyar szemmel, társadalom on május 24, 2007 by Judit

kutyuska.jpg

►” NEM TUDUNK ÉS NEM IS AKARUNK bármit is tenni!”

“Fidesz szakmai programpontjait összefogó kölcsönös felelősségvállalás politikája és az előrehozott választást eredményező helyzetet a Fidesz nem tudja és nem is akarja kialakítani, csak a tisztelt magyar nép képes rá.”

Kivel? A magyar néppel? Már ezekért is mi vállaljuk a felelősséget? Nem elég púp nekünk a többi tetű?

▐ Orbán Viktor: a magyar nép képes elérni az előrehozott választásokat
2007. május 23. — Orbán Viktor élénkülő közéleti vitákat remél hamarosan megjelenő könyvétől, amelyben a Fidesz szakmai programpontjait összefogó kölcsönös felelősségvállalás politikájáról ír; a pártelnök az MTI-nek Felcsúton adott interjúban azt mondta: az előrehozott választást eredményező helyzetet a Fidesz nem tudja és nem is akarja kialakítani, “csak a tisztelt magyar nép képes rá” azzal, hogy befolyást gyakorol a legnagyobb kormányzó pártra.

1992-ben a gerinctelen miniszterelnök-bábu a “tetszettek volna forradalmat csinálni” mondattal írta be magát a történelem fekete könyvébe.
2007-ben az úgynevezett ellenzék, tettek helyett áttestál minden felelősséget a népre, miközben kölcsönösségről papol! Magyarán, kaparjátok ki nekünk a kormányzás gesztenyéjét, mert “mi NEM TUDUNK ÉS NEM IS AKARUNK bármit is tenni” – O.V. saját szavait idézve!

Végtelenül “örömteljes”, hogy castrói hosszúságú félrebeszéléseit sem tartja elégségesnek Viktor-Viktor, akinek még több mondanivalója lenne. A SEMMIRŐL, ezért felesége példáját követve könyvet ír ő is, feltételezhetően további pénz bevétel reményében. A pártelnök szerint ebben a munkában nem programpontok, hanem elvek vitáját akarja lefolytatni. Természetesen nem programpontokat óhajt feltálalni, mert ilyennel nem rendelkezik. Elvi vitákban merül ki – ismételten – tevékenysége.

Tisztel Orbán Viktor, önnek lejárati ideje annyira túlhaladott, hogy még a szupermarketi polcokról is eltávolították volna már önt, mint olyan anyagot ami veszélyes a közegészségre.

Isten irgalmazzon Magyarországnak.

Akik gyűlöletet vetnek, gyűlöletet aratnak!

Posted in magyar-gyalázkodás, magyar-gyűlölet on május 23, 2007 by Judit

haszid.jpg▐ Budapesten tanuló izraeli diák: “a magyarok trágyaemberek” 
A  zsidók Izraeli lapban gyalázták népünket
2006.11.21 — Kollektíve rágalmazza, gyalázza a magyarságot a Zsidó Ügynökség és egy izraeli lapban (Jediot Aharonot Y-NET internet) megjelent véleménycsokor, amely főként Magyarországról elszármazott vagy itt tanuló izraeli zsidók mocskolódásait tartalmazza.

A kiválasztott nép fröcsögői “nem értik”, miért nem szeretik őket azok, akiket ők olthatatlanul gyűlölnek. Magyarországon – becslések szerint – közel 200 ezer zsidó él, közülük körülbelül 100 ezren Budapesten. [Bár amennyivel sokkal több! –tj] Már csak egy kérdés maradt: mit keresnek ekkora számban egy olyan országban, ahol állítólag az utcára is alig mernek kilépni?

• “Az utóbbi időben valóban egyre több erőszakos cselekményről hallunk. Nagy itt a hajlandóság a nacionalizmusra. Szerintem ettől a jelenségtől nem csak mi, hanem minden itt élő idegen szenved. Néhány héttel ezelőtt, a zavargások idején félelem töltött el sok zsidót és már elő is készítették az útlevelüket, hogy elhagyják Magyarországot” – nyilatkozta a Jediot Aharonotnak a Budapesten tanuló orvostanhallgató, Éti Lávi. “A velünk együtt tanuló helybeli zsidó fiatalok mesélik, hogy Magyarországon mindig volt antiszemitizmus, de mostanában egyértelműen fokozódik a gyűlölet. Bennünk, izraeliekben csak az tartja a lelket, hogy nemsokára hazamegyünk Izraelbe” – mondta a lapnak az ugyancsak hazánkban tanuló Tamir Glázer.

►A cikkel kapcsolatos olvasói vélemények:

• “A magyarok mindig is antiszemiták voltak, de azért lassan ők is fejlődnek, primitív emberekből felvilágosultakká válnak.” (Magyarországon tanuló diák)

• “A magyarok 62 esztendővel ezelőtt mindössze 7 hét leforgása alatt 450 ezer zsidót küldtek a halálba. Az auschwitzi krematóriumok nem győzték befogadni a magyarok által deportált zsidókat, ezért a németek utasítására gödrökbe hajították, és ott égették el a holttesteket. Vannak még illúzióitok Magyarországgal kapcsolatban? Azt hiszitek, hogy mindez véget ért, a múlté?”(Én, Izrael)

• “Budapesten nagyon megromlott a helyzet. A veszély minden eddiginél nagyobb, s nem tévedek, ha azt állítom, a közeljövőben súlyos támadás érheti az itteni zsidókat vagy az izraelieket. Éppen ezért ne gyertek erre a szörnyű helyre.” (Magyarországon tanuló diák)

• “A magyarok antiszemiták, és eredetileg Oroszország ázsiai területeiről érkezett barbárok. A második világháborúban a magyarok végezték el a piszkos munkát a német nácik helyett, amiért az oroszok keményen megbüntették őket. Megérdemelték!” (Jehudá, Haifa)

• “Budapesten mostanában mindennaposak a neonáci tüntetések, s a levegőben lóg a gyilkosság. Szerény véleményem szerint az áldozat a miniszterelnök lesz. Anyuka, ha olvasod ezt az újságcikket, ne aggódj! Gázában túléltük a terroristákat, ezért ezt a magyarnak nevezett emberi trágyát is túléljük.” (Omer Dár, Budapesten tanuló diák)

• “Beszélek magyarul, de többet nem utazom Magyarországra. Fulladjanak csak bele a gulyáslevesükbe! ” (Zoltán)

• “Családommal együtt Magyarországra akartam utazni, de miután olvastam az újságcikket, útirányt változtattunk. Nem félek, csak nem akarok egyetlen eurót sem betenni ezeknek a szaroknak a kasszájába. “(Juvál)

• “A magyarok a nácikkal lelkesen együttműködő undorító nép. ” (egy magyarajkú  Tel-Avív)

• “Úgy látszik, a magyarok akkor szeretik a Dunát, ha az vérvörös. ” (Micsinász)

• “Budapesten tanulok, és ezért tanúsíthatom, a legtöbb magyar enyhén szólva nem rokonszenves, vagy erősebb megfogalmazásban úgy is mondhatnám, hogy a magyarok trágyaemberek.” (Diák)

• “Ha manapság is lennének gázkamrák, akkor a magyarok ismét örömest oda küldenének bennünket. A magyarok sokban hasonlítanak az arabokra, akik ahelyett, hogy saját maguk oldanák meg a problémáikat, mindig másban keresik a bűnöst. Teszik ezt azért, hogy saját magukról elhárítsák a felelősséget a szegénység, a műveletlenség és a fejletlenség miatt. A magyarok lényege a gyűlölet és a gyilkolási vágy.” (Alexa, Magyarországon tevékenykedő üzletasszony)

• “Mit keresnek ott a zsidók? Vándoroljanak ki Izraelbe. Magyarország a magyaroké, és nem szeretik ott az idegeneket, mint ahogyan Izraelben mi sem szeretjük az arabokat, mert ez egy zsidó állam. Más szóval: minden nép éljen a saját hazájában, és akkor nem lesznek rasszista megnyilvánulások, idegengyűlölet, hanem béke lesz a világon. (Ávi)”

Hírek

Posted in magyar szemmel, társadalom on május 23, 2007 by Judit

Rákbetegeket nem akarnak biztosítani
Figyelemreméltó, hogy Nagy-Britanniában miként viselkednek a biztosítók a rákbetegekkel. Félelmetesen cinikus és hideg üzleti érvelés – előzetes képet adhat a Magyarországra tervezett több biztosítós modell működéséről is. Tovább »»

Ne vegyen kínai árut, mert belehalhat!
Már több esetben előfordult, hogy halálos méreggel szennyezett áru került ki Kínából. Ismét bebizonyosodott, hogy a többnyire silány minőségű termékek, a gazdaságunk tönkretétele mellett ölhetnek is. Óvakodjanak az Európában is beszerezhető Mr. Cool és Excel márkájú fogkrémektől. Tovább »»

Izraeli terroristaként bűntelenül ölhet
Aki mindenáron merényleteket szeretne végrehajtani vagy bírósági ítélet nélküli likvidálásokban lelné kedvét (másként: önbíráskodna) az mindenképp szerezze meg az izraeli állampolgárságot. Ugyanisabban az államban büntetőjogi következmények nélkül végrehajthatja ezeket a terrorcselekményeket, még ki is tüntethetik ezekért. Tovább »»

Most jó lenni bűnözőnek!
Amellett, hogy feltűnés nélkül el tud vegyülni a kormánypárti politikusok vagy a rendőrök között, egyre enyhébb ítéletekre számíthat a bűnelkövető. Halálbüntetés már rég nincs, nosza, ne legyen életfogytiglani se. Tovább »»

Magyarország dél-amerikanizálódik
“Nem mondhatnám, hogy a magyar gazdaság egy balkanizálódási folyamat felé tart, mert Bulgária, Románia, Horvátország most már bőven megelőzte Magyarországot, hanem azt mondom, hogy egy dél-amerikai egyveleg alakul ki, ahol a társadalomnak a kiszolgáltatottsága jelentősen megemelkedik.” – a súlyos gondolatok Lentner Csabától szárnmaznak. Tovább »»

Rendőrmese
Avagy az ártatlan rendőrök esete a kéjelgő lánnyal. Egyre több az ellentmondás a Múzeum körúti erőszaktevés ügyében, ezalatt a balliberális média erőlködve igyekszik kimosni a rendőröket és mocskolni az áldozatot. A megvádolt rendőrök közben előálltak a saját történetükkel. Nekem a „Paff a bűvös sárkány” jobban tetszett. Olvasson Ön is a kedves vigasztaló rendőrökről! Tovább »»

Az ország megnyomorítói mind a parlamentben
Az Országház bársonyszékeit tizenhat éve bitorló politikai elit ugyan annak a karmesternek kell, hogy megfeleljen, csak a megszólaltatott hangszerek különböznek. Az MSZP, az SZDSZ és az MDF, idegen szívű, határokon túlról átnyúló táplálói, a látszategyensúly érdekében létrehoztak még egy alattomos torzszülöttet. Ennek azt a feladatot szánták, hogy megtévesszék, és maguk mellé állítsák a hazájukhoz és nemzetükhöz hű honfitársainkat, elhitessék velük, hogy egyedül csak ők képesek ezt a réteget szolgálni és irányítani. Ha egy a vezér, könnyen lehet kezelni a nemzeti öntudatot (Egy a tábor egy a zászló). Tovább»»

Fejvadászat

Posted in fejvadászat, revizionizmus on május 3, 2007 by Judit

▐ A 84 éves ausztráliai állampolgár Zentai Károly ellen 2004. decembere óta folytat vizsgálatot a budapesti külügyminisztérium. Azzal gyanúsítják, hogy ‘1944-ben, mint  katona, Budapesten megölte a 18 éves Balázs Pétert, mert a zsidó fiatalember nem viselte a megkülönböztető sárga csillagot’.  ~ A fellebbezést az ausztrál szövetségi bíróság három tagú bírói testülete utasította el, megerősítve ezzel a tavaly szeptemberben egyetlen szövetségi bíró által hozott döntést. E testület Ausztrália második legmagasabb szintű bírói szerve. Zentai, aki kezdettől fogva cáfolta a rágalmakat, nem volt jelen hétfőn a tárgyalóteremben, ahol a döntést kihirdették. /Híradó/