március, 2007 havi archívum

Börtönlakókra is szükség van!

Posted in Uncategorized on március 28, 2007 by Judit

▐ (ABC TV) Chuch Hagel szenátor lesújtó képet festett az amerikai haderők jelenlegiapocalypse2.jpg helyzetéről a This Week című politikai interjúműsorban, az ABC televízióban. Főként a romló csapatstruktúrát emelte ki, mint problémát, de más gondok is vannak az egyre gyakrabban a pártja által képviselt fő vonal ellen fellépő politikus szerint. Elmondta:

«olyannyira égető szükség van friss katonákra, hogy néha már az újoncok drogos előéletét és bűnözési múltját is figyelmen kívül hagyják, csak hogy elég új katona legyen a seregben.»

[Még nagyobb szükség esetén kiűrítik a börtönöket is! Normális ember nem megy oda semmi pénzért! Ez kell az “istenével” naponta társalgó Bushnak! Gátlástalan és szadista keretlegények a zsoldos hadseregbe!]

▐ U.S. launches huge show of force in Persian Gulf: The U.S. Navy today began its largest demonstration of force in the Persian Gulf since the 2003 invasion of Iraq, led by a pair of aircraft carriers and backed by warplanes flying simulated attack maneuvers off the coast of Iran. /www.chron.com/

Az USA izmait feszegeti a Perzsa Öbölben: repülőgép-anyahajók, bombázók szórakoznak nem messze Irán partjaitól. USrael most majd minden bajunkat megoldja, mert egy atomháború után már úgyis minden mindegy! Egy éve már hogy áprilist nevezték meg katonai megfigyelők, az iráni invázió idejének. Úgy tűnik eléggé ki volt fényesítve a kristály gömbjük!+++

Reklámok

Az idő mindenre fényt derít

Posted in eu, társadalom, világkormány on március 27, 2007 by Judit

nato_devil.jpg▐ Rockefellerék és szövetségeseik nemzetközi világkormány megvalósításán dolgoznak, hogy egyfedél alá állítsák a kommunizmust és a szuperkapitalizmust, a saját irányításuk alatt. Hogy ez összeesküvés? Persze, hogy az! Meggyőződésem, hogy létezik ilyen cselszövés, mégpedig nemzetközi jellegű. Nemzedékek évszázados munkája ez, minden képzeletet felülmúló sátáni szándékkal. — Larry P. McDonald Kongresszusi képviselő 1976. Életét vesztette, amikor a szovjetek lelőtték a Korean Airline 747-es repülőgépet.

▐ Senkisem léphet be az Új Világrendbe anélkül, hogy imádatával el ne kötelezné magát Lucifernek. Valaki csak úgy léphet be az Új Korszakba, ha Lucifer felavatási szertartása alá veti magát. — David Spangler, Planetary Initiative director, United Nations.

▐ A következő évszázadban, a nemzetek ahogy mi ismerjük, eltűnnek. Az államok majd elismerik az egyetlen törvényes, egész világot behálózó (globális) tekintélyt. A nemzeti függetlenség egyáltalán nem volt jó elgondolás. — Strobe Talbot, Clinton elnök külügyminisztere, Time, 1992. 07.20.

one-world.jpg▐ Világkormányunk lesz, akár tetszik akár nem – hozzájárulással vagy hódítással. — James Warburg a Council of Foreign Relations (CFR) tagja, 1950. 02.17

▐ Kezdettől fogva Spartacus, Weishaupt, Karl Marx, Trotsky, Rosa Luxemburg, Emma Goldman és még sokan mások világösszeesküvésen tevékenykedtek, aminek óriási szerepe volt a Francia Forradalomban666devil.jpg (18. század). Nekik köszönhető a 19. század minden egyes felforgató mozgalma. És most végre, Európa és Amerika nagy városainak alvilágából feltörő rendkívüli egyéniségek, a hajánál fogva ragadják meg az orosz népet és a hatalmas orosz birdalom vitathatatlan uraivá válnak. — Winston Churchill, London Press 1922.

A nagy európai mellébeszéllés

Posted in eu, társadalom on március 26, 2007 by Judit

eu_meltingpot.JPG

Kép: Az Európai Unió olvasztókondérjának új multikulti rabszolgái!

▐ Ez az Európa nem az az Európa… A Római Szerződés 50. évfordulóján Berlinben az Európai Unió állam- és kormányfői monumentális, tűzijátékos, amerikanizált showműsorok közepette újabb nyilatkozatot adtak ki. Ennek lényege a magyar történelem ismeretében érthető meg. A mostani aláírók azonosak azokkal, akik 2006-ban a magyar nép kizárásával a magyar parlamentben az `56-os események 50. évfordulóján a szabadságnyilatkozatot is ellátták névjegyükkel. E szabadságnyilatkozat akkor született, amikor Magyarország esetében sem politikai, sem gazdasági függetlenségről nem lehet beszélni. A magyarságnak csak a tisztánlátás szabadsága adatott meg.

A berlini aláírók közt van Angela Merkel, az egykori Német Demokratikus Köztársaság neveltje, magyar részről pedig Gyurcsány Ferenc, az egykori KISZ túlélő delegáltja. Ma sokakkal együtt mindketten az Európai Unió kegyeltjei, személyük bizonyíték arra, mindkét nyilatkozat ugyanazon gyökerekből táplálkozik. A berlini nyilatkozatban ők mondanak köszönetet Kelet- és Közép-Európa szabadságszerető népeinek? Korunk valósága: a magyarországi döntéshozók a munkavégzés után járó személyes szabadsággal foglalkoznak, miközben az ország szabadságáról nem esik szó.

Mit ünnepeltek Berlinben? Az 1957-es Római Szerződés az akkori Hatok gazdasági szerződése, aminek természetesen semmi köze Európa kereszténységéhez és eredendően sokszínű, ősi kultúrájához. (A kitűzött célok: az egységes piac a négy szabadság elvével, szabad verseny, szabad árumozgás, a munkaerő és a tőke szabad mozgása, a tagállamok törvényeinek harmonizálása a gazdaság érdekében… stb.) A kereszténység megemlítése fel sem merült. Ma ki kell mondani: a kereszténység zászlaja teljesen szükségtelen, sőt nem is kívánatos egy gazdasági rablóhadjáratban. Az Európai Uniónak a gazdasági érdekérvényesítéshez pedig éppen alkotmányra, tiszta törvényességre nincs szüksége. Ezért kellenek valamennyi állam élére olyan szalonképesnek ítélt fők, a parlamentekbe olyan politikusok, akik csak szóban hadakoznak a keresztény gondolatért vagy az európai alkotmány fontosságáért. A kereszténység említésétől vagy az alkotmány elfogadásától semmi nem változik meg!

A Európai Közösség 1957-es tagállamai a gazdasági együttműködés fokozatos növelését választották „mint azt egymásba vetett bizalom fokozásának és a háború elkerülésének eszközét”. Ennek egyenes folytatása az utóbbi évek „konvergencia programja”, aminek letéteményese Gyurcsány miniszterelnök. Magyarország és az EK hivatalosan is bejelentett tárgyalásai 1985-től folytak, nem tiltott mozgalomként egy köztudottan diktatórikus rendszerben. A rendszert nem váltás bizonyítékaként a gazdasági átalakítást ugyanazok vitték tovább 1989 után is, akik az ország kifosztása mellett jelentős személyes vagyongyarapodást is élveztek, és a kommunizmus után ma a posztkommunista EU védelmében tündökölnek. Akik a berlini nyilatkozatban ünneplik, hogy végérvényesen megszűnt Európa természetellenes megosztottsága, csak azt nem látják, hogy a háttérben minden korábbinál erősebb gazdasági megosztottság van.

Kik következhetnek Angela Merkel, Gyurcsány és társai.után az európai politikatörténetben? A történelem és előélet ismeretében egyszer Göncz Kinga is lehet az EU soros elnöke. Kovács László EU biztos utódjaként pedig eddigi munkálkodása, az EU érdekek magyarországi érvényesítése alapján Kóka, Molnár, Magyar Bálint, jelenlegi és volt miniszterek neve joggal jöhet számításba ebben az alkotmány nélküli Európában. Erdő Péter pedig akár a pápai trónus várományosa lehet, csak ez már nem a keresztény Európa lesz.

Dr. Nagy Attila orvos, közíró
Debrecen

Hol vannak a bombák?

Posted in atomháború on március 24, 2007 by Judit

thermicrays.jpg▐ Mialatt a szövetségesek Iránt azzal fenyegetik, hogy nagy baja lesz, ha nem hagyja abba az atomfejlesztést, a Atomic Scientist kiadványa szerint, az Egyesült Államok 18 helyen raktároz tízezer atomlövedéket, 12 államában és 8 európai országban. Ez a mennyiség már elegendő ahhoz, hogy a Földünket többszörösen megsemmisítsék. …Tovább »»

/Kép ~ Japán: az atombomba robbantás után, a ruha szövési mintája ráégett az áldozat bőrére./

▐ 1967-ben a cionisták elfoglalták az egész Szent Földet, megtámadták Jordánt és Egyiptomot. A főcionista Ben Gurion kijelentette, hogy «itt fogjuk megvalósítani az emberiség legfelsőbb törvényszékét.»

Harry Truman, az USA elnöke 1945. augusztus 6-án különös kijelentésével lepte meg a világot:

«Huszonnégy órával ezelőtt egy amerikai repülőgép egyetlen bombát dobott le Hiroshimára. Ennek a bombának nagyobb robbanóereje volt, mint 20,000 tonna trinitrotoluolnak. Ez egy atombomba volt.»

Két évvel később a 31 éves Korff rabbi, a Stern nevű terrorista szervezet vezetőségi tagja 600 fanatikus rabbi élén felvonult Washingtonba, ahol azt követelték, hogy a palesztiani válság miatt Amerika dobjon Londonra egy atombombát. A rabbi a zsidóság hatalmával fenyegetőzött.

Most meg már számolják a napokat az ítélet napjához, amikor Amerika rövidesen megleckézteti az általa korábban felfegyverzett Iránt, Irak ellen. Folytassam-e tovább azzal, hogy kik fegyverezték fel Irakot Irán ellen? Afganisztánról majd legközelebb…

Az atombomba a zsidóság kezében a terror és a szörnyű fenyegetés eszköze még akkor is, ha nem dobják le és robbantják fel: az atompszichózist, az atomhaláltól való félelmet egész népek ellen lehet kihasználni.

«Mondjatok le a szabadságról, függetlenségről, tagadjátok meg keresztény hitet, tagadjátok a nemzettudatot, mert az atombombát, mint Damoklész kardját tartjuk a fejetek felett.»

No Comment!

Posted in társadalom on március 20, 2007 by Judit

▐ Átadták a Radnóti-díjakat a Parlamentbenbashful.JPG
2007. március 20. — Az Országgyűlés elnöke szerint nincs helye a közömbösségnek a rasszizmus, a gyűlöletbeszéd és a kirekesztés tekintetében.
«Mindennapi feladat az embertelenséggel szembeni küzdelem» – mondta Szili Katalin az Országházban, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége által alapított Radnóti Miklós díj átadásán. A Radnóti-díjat az idén többek között Debreczeni József közíró, Juszt László újságíró, Kosáry Domokos akadémikus, Markó Iván táncművész, Nyers Rezső, az MSZP alapító elnöke és Schweitzer József nyugalmazott főrabbi kapta. +++

Hány «bitang ember» egy Demszky?

Posted in társadalom on március 19, 2007 by Judit

demszky1.jpg“Metróprojekt” — Főpolgármesterünk mindenki másnál jobban szereti saját magát. És mégis fárad, hogy fellépjen a pulpitusra, hogy minket szórakoztasson. Mi legfeljebb halavány utánzatai lehetünk e téren, mert miért-miért nem, de nem tudjuk őt olyannyira nagyon szeretni. Pedig teljesítményei kétségtelenül lenyűgözők. Azt mondják, hogy a jó szélhámos az egész világot át tudja ejteni (egyszer). Demszky meg ötször megtette velünk, nála talán csak a miniszterelnök nagyobb lumen. Vajon hány lúzer [vesztes] kell egy ilyen lumenhez? Merthogy ez relatív ritkaságértékkel bír. Hiszen a lúzer-lumen kölcsönösségi viszonyszám talán az egyetlen társadalom-kritikai mutatószám, amit a régi motoros Demszky meg az újonnan feltörekvő sztár-társa (talán ez volna a meg-a-másik-sztár?!!) árgus szemmel figyelnek, mint valami hétköznapi spekuláns, mindennap a reggeli kakaó mellett a tőzsdehíreket.

De térjünk vissza a szívósságból kétségtelen erényeket csillogtató Demszkyhez. Éves átlagban ígért vagy 100 milliárd Ft-ot csak a 4-es Metróra a fővárosiaknak. A kamatokkal és inflációval kihozható jelenérték ennél biztosan több. Van vagy 2000 milliárd Ft (10 milliárd $). Egyetlen város egyetlen közművével kapcsolatosan hazugságtenger Demszky-féle mutatószáma. Hogy ezt nem lehet összeadni? Hogy ugyanazt a forintot ígérgette többször is? Valóságos metróról itt már régen nincsen szó. Itt már az ígérgetések összegeiről van szó, az élmény áráról. S ha hozzá csapjuk az elmaradt hidakat, az elmaradt jóérzést már fel se kell számítanunk külön tételként.

“Narancsprojekt”De a mi bizalmunk töretlen. Azt mondja Gábor, hogy most vas volt a narancsban, amit feléje dobáltak. Briliáns. A csillagászatilag nagy, monumentális összegű makro-átverés után jön a nano-technika. A kicsinységek látszat-világa. Hány narancs vastartalma ad ki egy komolyabb vasdarabot? Valószínűleg pontosan ennyi a szorzószám a Demszky által is említett bitangok meg ő maga között. Pár ezer, pár millió? A sorrendiséget azért ne felejtsük. Ahogyan a költségtételek is a kamatokkal kötődnek az egyes évjáratokhoz.

Kezdetben volt a metróprojekt, amely nagy lendülettel söpört le az útról világkiállítást és még számos más értelmesebb és tisztességesebb vállalást sok fordulóban, sokszor. Ezek kamatosan, évi 10%-al  számolva, az elmaradt haszonról szót sem ejtve most mennyit adnak ki jelenértékben és elrabolt értékes jövőben?

Telt-múlt az idő, a ravaszdi ideje, majd jöttek a tojások, paradicsomok,
narancsok. 20 Ft-al osztva hány millió tojás tenne ki egyetlen Demszky-igéretet? A legutóbbi 470 milliárd osztva 20-al kb 23,5
milliárd tojást jelentene. Nagyüzem. Itt 1:1-hez elszámolás nem lesz.
De biztosan érlelnek már néhány kosár záptojást, hogy legalább jelképesen a záptojás ázsióját, értékarányát emeljék. Mert lumen-lúzerben a fővárosi választópolgárok fele a kölcsönösségi viszonyszám, ha . HA volt 1990 óta bármikor bármi köze a szavazati eredménynek a szavazói akarathoz. Higgyük el? Mint a metro-játék pénzeit. —
Fáy Árpád

«Sehonnai bitang ember…»

Posted in március15 on március 19, 2007 by Judit

marc15.jpg

/kép:Reuters/

▐ Korán érkezett a húsvéti nyuszi a tojásaival! A Petőfitől kölcsönzött három haragos szóra még emlékszik a füttykoncertes, tojásesős ünnep alatt beszédtől berekedt ex-maoista szadeszos polgármester. Szinte szánalmas volt nézni a küzdelmét, s mintha érezte volna: mindent bele, mert ez lehet az utolsó szereplése. S mint tapasztalt opportunista, majdcsak talál magának valahol új lehetőségeket.

Úgy tudom, ha a színházban kifütyülik a főszereplőt, az legalább elszégyeli magát és elhatározza, hogy többé abba azon a színpadon nem lép fel. Dehát Demszky ugye nem színész és nincs színházban….!

Az idei Nemzeti Ünnepen a magyar társadalom minden rétegének talált egy-egy elkopott jelzőt: az ünneplő tüntetők «törpe kisebbség», a másként-gondolkodók «nyilasok».

«Akik itt ma Árpádsávos-zászlókat lengetnek, nem ismerik a történelmet,» – ordította a mikrofonba. S hogy mit keresett a színpadon a miniszterelnök és marc15_a.JPGfelesége? Egyértelmű … Demszky szerint: „Gyurcsány közjogi méltóság, egy ilyen tömegben nélküle is indulatok keletkeztek volna.”

A főpolgármester kődarabokat mutatott fel és közölte, hogy tojással és gyümölccsel Nyugat-Európában is dobálnak politikusokat, de az elhajított kövek, palackok kimerítik a közveszélyokozás fogalmát. A főpolgármester március 15-i védelméről elmondta: egy magáncég testőrei biztosították a megemlékezést, s ez minden résztvevőre kiterjedt. [Valószínűleg az IN-KAL őrzővédő szervezet! –tj]

SZDSZ közlemény ~ A szélsőjobboldali jelképekkel felszerelt tömeg gyalázatos módon aka­dályozta meg, hogy méltó módon ünnepelje meg a főváros március 15-ét, és azok dobálták meg a főpolgármestert, azok fütyültek, akik 17 évvel ezelőtt csak lapítottak. Ezek a gyáva és agresszív tüntetők sehol nem voltak, amikor a demokratikus ellenzék liberális vezetői és Demszky Gábor a diktatúra idején is mertek demokraták lenni”.

A március 15-ét követő munkaszüneti napok ellenére tegnap rendkívüli gyorsasággal leszedték nemzeti zászlóinkat a fővárosi hidakról, ahol már csak a főváros zászlója, a tavaszi fesztivál és egy bank lobogója látható. Két napon túl már elviselhetetlen lenne a magyar zászlót látni…! –tj