február, 2007 havi archívum

«Kicsiny tűz vagyok a haza éjében…»

Posted in Uncategorized on február 22, 2007 by Judit


«Nem, és ezerszer nem! a magyar nemzet nem gyáva. Aki téged gyávasággal vádol, nemzetem, az nem olvasta a világtörténet legszebb, legfényesebb lapjait, melyeken kardod dicsősége ragyog. És kiért villogtattad századokon át habár nem mindig győzedelmes, de mindig hősi kardodat! Ha te nem mártyrkodtál volna, magyar nemzet, most a török félhold vetne kísérteties fényt az európai műveltség romjaira. És pedig amely nemzet nem gyáva, annak nem lehet elvesznie, amely nemzet küzdött az emberiségért, annak nem szabad elvesznie.

Kicsiny tűz vagyok a haza éjében, de tűz vagyok s csak egy szót olvashat a nemzet a sors könyvéből fényemnél, de ez az egy szó a remény! Bánat és harcz szól belőlünk: olyanok a mi szavaink, mint amikor a szél bele süvít a félrevert harang zúgásába. Tűz van, tűz van… nem egy falu, nem egy város, hanem az egész ország ég. Fölharangozzuk az egész nemzetet. Talpra legények! ha most föl nem keltek, fekünni fogtok a világ végéig.

Magyar nép, ha van még Istened és lelked, mit felelsz erre? Nem kiáltja miliom és miliom ember ezt: nincs a világon az a hatalom, mely ismét elrabolja tőlünk a szabadságot! A Mindenható Isten csak az életünket veheti el, de szabadságunkat nem!»

«Hazám, hazám, magyar haza,
Elátkozott föld vagy hát?
Ki volt, ki így megátkoza?
Hogy rajtad a szabadság
Örökké csak földönfutó legyen,
ki pillanatra hozzád menekül,
De mint jön, megint megyen,
Elűzik kérlelhetetlenül!
Hányszor kelénk fel háromszázad óta
Lerázni hősleg a bilincseket!
S kardunk mindig behullt a vérfolyóba,
Mely meghasított keblünkből eredt,
S ájulva amint a földön feküdtünk,
Kaczagva tombolt a zsarnok fölöttünk.»
—-

* Gyulai Pál, Petőfi Sándor és Lyrai Költészetünk, Budapest 1908. Petőfi-Könyvtár

Reklámok

A víz előbb vagy utóbb úgyis mindent a partra sodor

Posted in Uncategorized on február 22, 2007 by Judit

Ernst Zündelt ma elítélték öt évre abban a Németországban, ahol a második világháború után Morgenthau sterilizálni akarta az egész német népet, hogy ne hozhassanak többé utódokat.

A „Morgenthau terv” az ipar nagyszabású megsemmisítését szorgalmazta szerte az országban, beleértve a Ruhr vidék fő iparágainak a teljes leszerelését és kiszállítását. Németországot, Európa ipari középpontját „elsődlegesen pásztorkodó, növénytermő ” országgá szándékozta változtatni. Ezt a tervet, amelynek szemlélete oly tragikussá vált egész Európára nézve, FDR és Churchill a Québec-i Konferencián tette magáévá szeptember 15-én.

A témához:
Roosevelt háborúja, VI. rész

Mialatt általában az Igazságnak nincs szüksége törvényekre, hogy megvédjék, a kanadai bíróság szerint Igazság nem szolgálhat védelemre. Ez magyar szemmel annyit jelent, hogy ha egyszer már valakik az Igazságot **megállapították**, más igazság nem létezhet! Az Igazságot tények, és az ésszerű gondolkodás bizonyítják: ez a kettő elég. Tények és ésszerű gondolkodás hiányában a kényszer, az erőszak, fegyház, megfélemlítés a legjobban bevált módszerek. Elképzelhető, hogy Mannheimban a tárgyalások idején mekkora nyomással nézhettek szembe az ügyészek, micsoda fenyegetések, megfélemlítések zajlottak le a színfalak mögött.

Érdekcsoportok Galileotól Zündelig a törvényesített hazugságok, féligazságok, ferdítések, hamis adatok védelmének érdekében bíróságokhoz folyamodnak. Valaki kételkedik, sőt gyalázza mások vallását, vagy Elvis Presley-ről azt mondja, hogy még mindig énekel, vagy aki továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a nap forog a föld körül és nem fordítva? Semmi baj, nem görbül a hajaszála. Csak a 9/11-hez és a második világháborúhoz nem nyúlhat senki. Azt már befalazták, legalább száz évre. Vajon hány ártatlan embert vitt a KGB Szibériába, mert megkérdőjelezte a katyni tömeggyilkosságot, [kép: a tömegsírok feltárása] amit 1989-ben végre Gorbacsov bevallott: «igen az oroszok műve volt!»

A 67 esztendős Ernst Zündelt öt évre elítélték, mert a politikailag helyes vízáramlat ellen úszott. De vigyázat, mert a világ árgus szemekkel és érdeklődéssel figyel, kutatni kezd és gondolkodik.

Egyes logikus jövőbelátók szerint, öngól lesz az egész «tiltott fa gyümölcse», mert egyre többen akarják feszegetni a kérdést: — miért kell történelmi eseményt törvényszéken ilyen rettenetes szigorral megvédeni? Miért nem szabad nyilvánosan megvitatni dolgokat? Tudni akarnák, hogy mit is írhatott ez a konok revízionista, amiért ennyit kell szenvednie? Ma már mindenki tudja, hogy Zündel akárcsak Germar Rudolf, vagy David Irving és társaik olyan kérdéseket boncolgatnak, amelyekre eddig a válasz a teljes elhallgattatás,– Alfred M. Lilienthal zsidó tanár szavait idézve: «a hatmillió zsidó áldozatot valósággal kihúzzák a kemencékből és a kételkedők elé teszik.»

▐ «Úgy gondolom, hogy erős üzenetet kapott a világ, ami megnyugtatja a holocaust túlélőket.» — Bernie Farber, a Canadian Jewish Congress vezérigazgatója.

▐ «Legyen Ernst Zündel elítélése pofon Ahmadinejad iráni elnök képébe a holocaust-tagadási hadjáratáért, ami sajnos elég nagy népszerűségre tett szert az arab és muzulmán világban.» — Simon Wiesenthal Center.

S hogy meddig maradnak megfulladt hajótöröttek tetemei a tenger vizében? Nem sokáig, mert a víz előbb vagy utóbb úgyis mindent kisodor a partra és akkor újra kell írni a történelemkönyveket. De addig is érvényben van a Vae Victis! –tj

"A jövő embere kevert fajú lesz."

Posted in Uncategorized on február 21, 2007 by Judit


▐ A gróf új Európája
Coudenhove-Kalergi 1926-ban összehívta Bécsbe az első Páneurópa Kongresszust, amelynek résztvevőit négyötöd részben a nemzetközi zsidóság alkotta! A gróf a zsidó Bécsi Szabadkőműves Újság 1923. évi október 19-i számában így jövendölt:

„A jövőbeni ember keverék faj lesz! Európa számára kívánok egy eljövendő eurázsiai-negroid fajt, hogy a személyiség sokoldalúsága biztosítva legyen. A vezetőket majd zsidók adják, mert a jóságos Gondviselés Európát a zsidókkal, ezzel az új ésszel megáldott nemes fajtával ajándékozta meg.”

▐ Praktischer Idealismus (Wien/Leipzig 1925) c. könyvében ezt írta:

„A jövő embere kevert fajú lesz. A manapság ismert népfajok és társadalmi osztályok – a kellő helyhiány, az idő és az előítélet miatt — fokozatosan eltűnnek. A jövőben az eurázsiai-negroid faj, amely hasonlít az ókori egyiptomiakra, a különféle fajú népeket majd a különbözőségű egyén váltja fel. Az európai zsidóság nem semmisült meg, mert Európa, a saját akarata ellenére, mesterséges kiválasztási módszerekkel e népet a jövő vezérnemzetévé fejlesztette ki. Nem csoda tehát, hogy ez a gettóbörtönből kiszabadult nép Európa nemessége lett. Hála a Gondviselésnek, Európa ajándékba kapta ezt az új és nemes népfajt. Ez akkor történt, amikor – hála a zsidók emancipációjának – Európa feudális arisztokráciája lezüllött. A fajkeveredés eredménye, hogy a korcs népfajban ott van a jellemtelenség, a mérsékletesség és az akaraterő hiánya, határozatlanság, istentagadás és hűtlenség, értelmi éberség, előítélet nélküliség.”

[Tehát értjük! Holmi “korcs” aljanép semmiképpen nem lehet vezető más népek felett! Most légyszíves olvasd el az alábbi hazai hírt és gondolkozz! -tj] … Tovább »»

»Magyarország«

Posted in Uncategorized on február 20, 2007 by Judit

A legszebb magyar hang!

A dal szerzője: Makk András
Hangszerelte: Végh Róbert
Énekli: Rubind Péter,
a pécsi operaház állandó tagja

Keserű szájízek Orbán Viktor beszéde után

Posted in Uncategorized on február 18, 2007 by Judit

Orbán Viktor beszédét gondolom már mindenki olvasta, aki kíváncsi volt, hogy a Soros-pénzen képzett politikus vajon mondhat-e valami újat ebben a zivataros magyar világban?! Vajon lehet-e újnak mondani a többször is felmelegített pörköltet, új és új körítéssel, más és más tálakban? Nem kérünk több pörköltet! … Vagy ahogy otthon mondják: tele van a hócipőnk!

Az Internet Trianon Fórumán olvastam az alábbi gondolatokat, amelyek reflektorral világítják meg mindazt, amit már régen meg kellett volna tenni. Az alábbi írás válasz valakinek, aki mindkét kezét a tűzbe tenné Orbán Viktorért. Rejtély! Tán’ mert karizmatikus, jóképű férfi vagy mert éppenséggel benne látja (Uram, ments meg minket!) a magyar messiást? –tj

▐ «Aki nem harcol a hazájáért és a szabadságáért, az biztosan el is veszti és meg is érdemli. Mert az országon már átment a zsidó alvilági “úthenger” és ezt nem is szégyellik, hanem nyiltan
hangoztatják. Olyan, hogy “nemzeti úthenger” nem létezik, hiszen ha létezne, ma nem itt tartanánk.

Én nem bízom Orbánban és egyik pártban sem. Egyáltalán nem hiszem azt, hogy egy párt–legyen bármilyen népszerű, vagy erős — képes lenne megmenteni a nemzetet a kipusztulástól. Ennek számos oka van. Az egyik legfontosabb: A Fidesz és Orbán NEM nemzeti párt, hanem egy cionisták által kreált mesterséges képződmény, amely nem képes és nem is akar szembefordulni azokkal, akik létrehozták.

Igenis, lehetséges vér nélkül a hatalomátvétel, csak akarniuk kellene. Visszaadhatnák a mandátumukat, testületileg. Ezzel megszűnne a látszólagos “Parlamenti demokrácia” és így az előrehozott választásokat kötelező lenne kiírni, ha Magyarországot továbbra is jogállamnak akarják bemutatni, ami egyre kevésbé sikerül. Az, hogy ezt a Fidesz nem akarja megtenni, hanem mindenféle hazug ködösítést zudít a magyar népre az éles bizonyíték arra, amit fentebb írtam.

A Fidesz tűzzel játszik akkor, amikor ezt nem akarja megtenni, mert a Fidesz a legfőbb akadálya az igazi nemzeti oldal kialakulásának, és ha beindul egy mindent elsöprő lázadás vagy felkelés, akkor Orbán és a Fidesz is a szemétdombra fog kerülni, mert a hitelüket és a becsületüket Orbán többszörösen eljátszotta. Én nem hiszek semmiféle közvéleménykutatási adatoknak és az “új többség,” amiről Orbán beszélt, azt éppen Orbán alkotta meg, amikor a Likuddal kötött szövetséget. [De talán még sokkal korábban eljátszotta, amikor 1989. júniusában a Hősök terén a **hatkoporsós újratemetés** napján könnyelműen megígérte, hogy «agyagbadöngöljük a kommunistákat.» –tj]

Nem merik nyíltan kimondani, hogy hazánk zsidó megszállás alá került az ő tevékenykedésük eredményeképpen IS. Mindezért, most már nagy árat kell fizetnünk és minél tovább várunk, annál nagyobbat. Ha túl sokáig várunk, akkor meg már semmi értelme nem lesz, mert kipusztul a nemzet. Lehet szépeket mondani, ebben Orbán nagyon ügyes. De ez ma már kevés. Túl kevés és túl későn. —Szarka fia László. A bőgatyás»

Kőbevésett államadósság

Posted in Uncategorized on február 17, 2007 by Judit


Vulture Funds, magyarul «Dögkeselyű Tőkével» becstelen módon tevékenykednek azok a nemzetközi vállalatok, amelyek olcsón felvásárolják a gazdaságilag tönkrement szegény államok adósságait, mielőtt a világbank leírná a tartozást, — ha ilyen egyáltalán létezik — és kamattal együtt a teljes összeg megtérítésére beperelik az adós államot. Tudomásunk van arról, hogy van legalább egy olyan állam, amelyeknek nemzetellenes kormánya külön nagy pénzeket vesz fel hogy az adósság megmaradjon illetve még nagyobb legyen! ***

/Akit érdekel: 15 perces angol nyelvű videofilm és szöveg/

Sajtószemle – Internet

Posted in Uncategorized on február 16, 2007 by Judit

Nem minden kóser Irakban és általában az egész Közel-Keleten! Ami G. W. Bush-t illet, az idő és a türelem minden oldalon fogytán van. A vereség szerintük «kizárt dolog», nekik csak «a győzelem» jöhet számításba, még akkor is, ha az Egyesült Államok nagyhatalmi dicsősége és ereje emlék marad csupán. Bush elnök nagyon jól tudja, hogy az iraki polgárháborúért felelős amerikai megszállók ma már tehetetlenek. De akkor miért kell még több pénz, hadianyag, katonaság és emberáldozat?

Hivatalos központi parancsnokság jelentése szerint, ‘a Bush-kormányzat úgy tervezte, hogy Irakban 2006. decemberig csak ötezer amerikai katona marad.’ A National Security Archive (NSA) szerezte meg ezt a 2002-es jelentést. Ám a tisztviselők szerint ‘a tervezet hamis feltételezés volt’.

Washingtonban egyes megfigyelők szerint az amerikai kormányzat soha ennyi félrevezető tájékoztatást nem adott ki. Bush állandóan a zavarosban halászgat, és arról hírhedt, hogy becstelen módon szeret tényeket összezavarni, elhomályosítani, nem is beszélve a sajtó és az igazság mesterkléséről. Háborút indítottunk egy független állam ellen, tudatosan terjesztett hazugságok és féligazságok alapján.

Most újabb fellengőző üzenet árad a Fehér Házból: «Irán, a legnagyobb veszély.» Nagyon hasonlít ez a hangulat a 2002 -s 2003-as évre, amikor Irak ellen fújták a harci kürtöket! A bölcs szállóige szerint «háborúban a legelső áldozat mindig az igazság». És azután? A hazugságokat, féligazságokat, ferdítéseket papírra kell vetni az úgynevezett történelemkönyvek oldalaira.

Washingtonban félnek az Igazságtól – A Pew Charitable Trust szervezet legújabb jelentése szerint az amerikai börtönlakók száma 1970 és 2005 között a nyolcszorosára emelkedett, de 2011-ig majd további 192 ezerrel bővül. Honnan jön ez a rengeteg «bűnöző»? A tanulmány kimutatása: 2011-ben minden 178-ik amerikai állampolgár börtönlakó lesz. Ez nem kellemes és olcsó játék: — a fegyházak fenntartási költségeinek fedezésére, a következő öt évben az adófizetők zsebéből szedik ki a 27.5 milliárd dollárt.

Mialatt egyre jobban telnek a börtönök és gyűjtőtáborok, G. W. Bush és kormánya — már a közvélemény szerint is! — háborús bűnös. Akik háborúban ‘kollektív bűnösséggel’ vádolt polgári lakosságra foszforbombák (Drezda, Falluja, … de ne hagyjuk ki a budapesti rendőrség 2006 őszén elkövetett kegyetlenkedéseit sem!…) és legyengített uránium használatát engedélyezik, mentőautókra tüzelnek, azok háborús bűnösök! És ez még csak a jéghegy csúcsa!

A múlt novemberi választások után egyértelmű: – az «új Kongresszus» továbbra is a háború folytatása mellett foglal állást: még több hadihajót küldenek Irán térségébe, mert ‘Iránt keményen kell kezelni’. Ha még egyáltalán lehetséges megállítani az atomháborút, Busht és bandáját nemzetközi bíróság elé kell állítani.

Montreal Gazette: kanadai katonák mondják, hogy «nem hajlandóak Afganisztába menni, meghalni. Inkább küldjenek az európai NATO-tagságú államokból katonákat.» Mit jelent ez a magyarokra nézve? Nem részletezem… –tj

Ajánlott olvasmány: ▐ Szovjetunió: Made in USA