november, 2006 havi archívum

"Szerencsét próbáltunk Svédországban!"

Posted in Uncategorized on november 28, 2006 by Judit

Ez rettenetes! A svédek nem várták őket összkomfortos ingyen házakkal, ajándékokkal és teljes ellátással? Nincs itt valami rejtett rasszizmus?

Reklámok

Kanadából figyeljük, mi történik otthon

Posted in Uncategorized on november 27, 2006 by Judit

HAZAI LEVÉL

Orbán futása… avagy a vörösboros bélszín igaz története…
Miközben a politika a rendőrszuronyok fedezékében gyűlölködik a ppsz-el szemben, mint az egyetlen párttal és erővel, amelynek van programja és Alapvetése a jövőre nézve, addig a kilóra megvett Nemzeti Bizottmányok, — mert állítólag már jó sok van belőlük, — meg a Patrubany román ügynökség, szétszervezte a tüntetéseket és ahová odafértek, elvették az emberek kedvét attól, hogy forradalmat csináljanak.

Ez utóbi díszes csapatok, miközben Orbán épp leszerepelt az Astóriánál, hátrahagyva hűséges csatlósát Márius vitézt, hogy fedezze a hátát, addig hiszik vagy sem kedves olvasóink, de az alábbiak történtek.

2006. október 23-án délután, — úgy 4 és 5 között, — Patrubány, a román ügynök, fogadást adott az általa menedzselt úgynevezett Nemzeti Bizottmánynak. Nyilván volt fedezet is, mert ez a Bizottmány az a bizottmány, amelyik kb. 25 millió forintot sikkasztott el a Kossuth téri adományokból. Miközben a rendőrök már lőtték a tüntetőket, addig Patrubány és bandája vörösboros szarvasbélszint ( a legdrágább húsféle Magyarországon )csemegézett. Természetesen a dáridózó Magyarok Világszövetsége vezérkara, már aki jelen volt, no meg a Nemzeti Bizottmány elnöksége, amelyben minden híresztelés ellenére, Kőrösi Imre nincs jelen- bár ennek az ellenkezőjét hirdetik folyton – pontosan tudta, mi történik odakinn.

Gonda László német-magyar állampolgár, főtolvaj és torokvágással, gyilkolászással fenyegetőző fősenki, az alábbiakat nyögte ki teli szájjal:

– Nagyon sajnálom az áldozatokat, de a testre is gondolni kell, majd ha befejeztük az evést, kimegyünk az erkélyre! Így is történt! Az akkor már félrészeg csapat az erkélyen az alábbiakat kajabálta:

– elindultak a tankjaink ( Bene Gábor a szalmakalapos bohóc )
– majd jól széttaposunk mindenkit!

Ezt követően, mint akik jól végezték dolgukat, visszamentek és folytatták a tivornyát, miközben magyarok ezreit verte össze a III. Köztársaság gyilkos rendőrsége, Gergényi, a “görény” vezetésével. Nem kommentálnánk tovább a fentieket, mert még nekünk is hánynunk kell.

/közli a PPSZ Sajtószolgálat/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A szenátornak igaza volt!

Posted in Uncategorized on november 27, 2006 by Judit


McCarthy szenátor tisztán látta a veszélyt
Joseph McCarthy szenátor, – akit évtizedekig kozmoliberális körökben azzal gúnyoltak, hogy “minden bokorban kommunistát lát”, – az ‘50-es években valóságos hadjáratot folytatott a kommunisták ellen. És megértük, hogy ma már tárgyilagosan foglalkoznak a témával: Londonban a Daily Telegraph 1995. áprilisában “McCarthy mégis helyes úton járt” címmel a Yale Egyetem kiadásában megjelent “Az amerikai kommunisták titkos világa” című könyvet ismerteti.

Két amerikai történész John Earl Hayes és Harvey Klehr moszkvai archívumokban végzett kutatások során 150 millió titkos irat között böngészgetve, könyvet megtöltő bizonyítékokra bukkant. [Kíváncsiak lennénk, hogy ez a két történész miként juthatott be a moszkvai archívumokba titkos iratokat böngészni. -TJ] Ezek alapján tagadhatatlan, hogy a háború utáni években az Egyesült Államok egész szerkezetét behálózó kémszervezet létezett, amit NKVD-s tisztek irányítottak a helyszínen.

A kiemelt példák között szerepel az atomtitkokat szovjet kézre játszó Morris Cohen és felesége Lona. Cohenék eltüntek New Yorkból, majd Peter és Helen Kröger néven Londonban felbukkantak, és azonnal munkához láttak. A haditengerészet kémelhárítói 1961-ban fogták el őket, 1976-ban kémcsere-akció útján Moszkvába kerültek, ahol az elözvegyült Morris Cohen ma is szovjet titkosszolgálati nyugdíjból él.

A könyv egyebek közt leleplezi John Reed mártírrá avatott és filmesített újságírót, aki 1919-ben alapította meg az amerikai Kommunista Pártot, a Moszkvából kapott másfélmillió dollár segítségével! Azt is megtudjuk, hogy Armand Hammer (egykor az USA-ban az elnöki székre áhítozó demokrata párti Al Gore elnökhelyettes “szeretett nagybácsija és oktatója”) már a ‘20-as években, a Szovjetunióban furcsán szerzett dollármilliók tisztáramosásával foglalkozott.

Edmond Stevens és Alger Hiss fő kormányképviselő nevei tűnnek ki azok közül, akikkel kapcsolatban bebizonyosodott, hogy McCarthy gyanúsításai nem voltak alaptalanok a szerecsenmosdatók hazugságaival szemben. –tj

A magyarságnak küldetése van

Posted in Uncategorized on november 23, 2006 by Judit


Magyar sors a csillagokban
2006-11-22 — A magyar asztrológusok egybehangzó hagyománya szerint a magyar népnek a Nyilas a Napja és az Aszcendense egyaránt. Decemberben lesz 5 olyan nap, december 8-11. és 18-20. között, amelyben életünk során nem sokszor van részünk. Olyan időszakot jeleznek a csillagok, mint amilyen akkor volt, amikor Hunor és Magor egyesítette a hunok és a magyarok népét a turáni esküben. Erről ír a Javaslap legújabb számában Mireisz László.

A Nyilas csillagkép szimbóluma a hátrafelé nyilazó kentaur. A görög mitológia legismertebb, “legigazabb”, bölcs és halhatatlan kentaurja, Kheiron. Õ tanítja meg Aszklépioszt a gyógyítás
mesterségére, és õ az, aki magára vállalja Prométheusz szenvedését és halálát. Nem véletlen, hogy a kentaurok valószínûleg a szkítákat jelenítik meg a görögök körében, mivel a szkíták magukat szkolotosznak (szkolosz = nyílhegy) nevezték. De ezzel függ össze a gót skiatha (nyilazó) szó is, valamint a szkítákat úgy ismerték, mint a ménnel (lóval) szinte egybenõtt nyilazó népeket.

A kentaur “hátrafelé” nyilazása az eredet, a hagyomány, a múlt megcélzásával függ össze. Ezért az asztrológiában a Nyilas csillagkép szimbolizálja a tradíciót, a szellemiséget, a 9. ház analógiájaként a metafizikát, a vallást, az ideákat, a szellemi tanító(ka)t és mindazt, ami a Halál (Skorpió) legyõzésével van összefüggésben, például harcmûvészetet és minden más szellemi praxist. Éppen ezért mondhatjuk, hogy a 6 bolygó (6 erõ) együttállása az említett területeken jelentheti azt, hogy feltámad a szellemiség vagy egy nagy tanító, vagy egy nagy eszme formájában, mint ahogyan a téli napforduló idején megszületõ fényt is a Nyilas “készíti elõ”.

Egy ilyen erõs Nyilas együttálllásnál még azt is feltételezhetjük, hogy a legõsibb szellemi tanítások is megjelenhetnek és láthatóvá válnak egyébként láthatatlan dolgok. A hat bolygó együttállása a magyarságot is szimbolizáló Nyilasban és az a tény, hogy a Plútó a Nyilas 23. fokán retrográd pozícióban van (ezzel a magyarság Napján, vagy Ascendensén jelzi a “plútói megreformálást”) elég ahhoz, hogy kimondjuk: a magyarság szempontjából fontos idõszakot jeleznek a csillagok.

Olyan idõszakot, mint amilyen akkor volt, amikor Hunor és Magor egyesítette a hunok és a magyarok népét a turáni esküben, melynek záradéka a turáni átok. Csak ekkor voltak a mostanihoz hasonló idõk. Ezért joggal feltételezhetjük azt, hogy talán ez a hatbolygós “felbuzdulás” és a Plútó átalakító energiája elég ahhoz, hogy feloldódjon a turáni átok és véget érjen a hasadás kora. Mert ekkor nem a meghasadás és harc, hanem a szent hármasság, a harmónia lesz a Magyarok Istene.

A magyarságnak küldetése van. A küldetése az, hogy rendületlenül tanítsa a “három a magyar igazság” tanát. Harmónia a testben, harmónia a tudatban és harmónia a szellemben, valamint harmónia ezek között, ez a magyar igazság. Így teremthetünk magunknak egészséges testet, boldogság-tudatot és szellemvilágot, vagy világos szellemet, mágikus módon, teremtve.

Ez a szellemi kreativitás a magyarság õsi hagyománya, melybõl minden magyarul beszélõ ember részesül, mert nyelv és gondolat formálja egymást. Erre a szellemi kreativitásra eszmélés megy végbe akkor, ha a harmónia elve felülírja a turáni átkot, ha az összetartás felülírja az önzõ széthúzást, ha a nemzet eszméje felülírja az én, nekem, enyém önzõ gondolatait. +++

(Hunhír)

Kié volt a "szent háború"?

Posted in Uncategorized on november 22, 2006 by Judit

1933: A zsidóság hadat üzen Németországnak
“(…) A nemzetközi bankárok befolyása alá került amerikai vezetés köztudottan több évtizedes jelenség volt, de Roosevelt második elnöksége alatt már egészen feltűnő. A politikai légkört figyelő John Beaty tábornok szerint Rooseveltnek az USA nagyvárosaiban szervezkedő zsidóság adta a hatalmi lehetőséget, amihez az elnök a körmeszakadtáig ragaszkodott. Az elnök környezete már 1933-tól kezdve céltudatosan készítette elő a Washington-Moszkva tengelyt, s így bontakozott ki Roosevelt világpolitikai alapelve miszerint: a világbékét az USA és a Szovjetunió biztosítja.

Az ’International Jewish Boycott Conference’ csúcsértekezletét Hollandiában rendezték meg 1933 nyarán Samuel Untermeyer — a ‘World Jewish Economic Federation’– elnöksége alatt. Miután visszatért az USA-ba, Untermeyer beszédet mondott a WABC rádióállomás műsorán, amelynek szövegét a The New York Times is közölte 1933. augusztus 7-én. A beszédben kiemelte a világ zsidó-arisztokráciáját:

„Az emberiségért vívott szent háborúba léptünk. Valamennyien, zsidók és nemzsidók egyaránt, mindazok is, akik eddig még nem tették meg, haladék nélkül lépjenek be e szent háborúba. Fajunk árulóinak tekintjük azokat a zsidókat, akik erre nem hajlandóak.”

1934. januárjában a ’Cionista Revizionizmus’ alapítója Jabotinsky meg ezt írta a Natcha Retch nevű kiadványban:

„Németország ellen hónapok óta folyik közösségeink harca; konferenciák, szakszervezetek, és a világ zsidósága. Mi fogjuk elindítani a világ szellemi és anyagi háborúját Németország ellen.”

„Hitler nem akar háborút, de majd előbb vagy utóbb úgyis belekényszerül, ha nem az idén, akkor később,” – írta vitriolos tollával Emil Ludwig a Les Aniles folyóirat 1934. júniusi számában. [Cap.A.H.M. Ramsay, The Nameless War, p.54] /tovább/

A magyar nép védelmében

Posted in Uncategorized on november 17, 2006 by Judit

Helyzet Magyarországon: A zsidók álláspontja
Hivatalos beszélgetés alkalmával Namier professzor (1) a Zsidó Ügynökségtől (Jewish Agency) azon félelmének adott kifejezést, hogy amennyiben a magyar kormány túl korán hagyná cserbe Németországot, akkor Magyarországot megszállnák a németek, ami a 800 ezer zsidó megsemmisítését eredményezné, akik jelenleg viszonylagos biztonságban vannak. Randall úr azt mondta, hogy ezt már előterjesztették, mint okot, amiért Magyarország ne álljon át a szövetségesek oldalára. Namier professzor azt remélte, hogy a magyar kormány nem mozdul addig, amíg bizonyos nem lesz, hogy a németek már nem tudnak visszavágni.

(Kézírás) E kérdést megkülönböztetett figyelemmel kísérjük, és nem követeljük a magyaroktól, hogy nyíltan álljanak ki a németek ellen, amely a német megszállást eredményezné. Úgy véljük, hogy e kockázat jelenleg jelentéktelen.” +++

N.B. Ez az angol külügyminiszteri jegyzék részben megjelent Juhász Gyula, ‘Magyar-Brit Titkos Tárgyalások 1943-ban’ című könyvében (Kossuth Kiadó, 1978). /tovább/

——–
1. Lewis Bernstein Namier (June 27, 1888 – August 19, 1960) was a significant English historian. He was born Ludwik Niemirowski in Wola Okrzejska in what was then Austria-Hungary and is today Poland. … Namier who was a long-time Zionist (and socialist) worked as political secretary for the Jewish Agency in Palestine (1929–31). Namier was a close friend and associate of Chaim Weizmann, but Weizmann later severed his relations with Namier when the latter converted to Anglicanism to marry his second wife…. Namier remained active in various Zionist groups (in particular lobbying the British Government to allow the creation of what he called a Jewish Fighting Force in the Palestine Mandate), and from 1933 was engaged in efforts on behalf of Jewish refugees from Germany. (…)”

Menjetek Isten hírével, boldogítsátok a svédeket!

Posted in Uncategorized on november 16, 2006 by Judit

Svédországba “menekülnek” a cigányok
2006-11-16 — Húsz újabb cigány indult Svédországba csütörtök reggel, értesült a TV2. Hétvégéig még ötvenen követik azt a 122 romát, akik az elmúlt hetekben főleg Pécs és Mohács környékéről utaztak el Svédországba. Ellentmondó hírek érkeztek arról, hogy politikai menedékjogot kértek vagy a jobb megélhetés reményében indultak el. A svéd hatóságok eddig 27 menedékkérelmet utasítottak el, jelentette ki Polgár Viktor a TV2 reggeli műsorában.

Szakképzettség nélkül — A Pécs környéki településekről eddig több mint százan utaztak Malmőbe és kértek politikai menedékjogot – közli a Magyar Rádió. A svéd bevándorlási hivatal szóvivője megerősítette: valóban olyan hírek kaptak lábra, amelyek szerint a menedéket kérőket lakás és munkahely várja érkezésükkor, ám ez az Európai Unió tagállamainak polgáraira nem vonatkozik.

A zámolyiak — A legnagyobb visszhangot a zámolyi romák Franciaországba vándorlása váltotta ki. A 2000-es kivonulásban érintett 46 roma közül nyolcnak adta meg a menekültstátust a francia menekültügyi hivatal, amelynek döntését élesen bírálta az Orbán-kormány, mondván, a cigányság megsegítésére az állam minden korábbinál több pénzt, évi 9,2 milliárd forintot fordít. A zámolyiak otthonait 1997-ben életveszélyes állapotuk miatt az önkormányzat – nem hagyva időt a fellebbezésre – elbontatta. Az érintett családok a falu művelődési házába költöztek.

Két év múlva a cigánysoron megöltek egy nem roma fiatalembert. A magyar igazságügyi hatóságok 2002-ben hiába kérték Franciaországot, hogy adják ki a halált okozó verekedésben való részvétellel gyanúsított két asszonyt. Később más települések romái is Strasbourgba mentek, de néhány napos franciaországi tartózkodás után visszatértek onnan. A Jane’s Intelligence Digest című brit biztonságpolitikai folyóirat 2001-es cikke szerint felbujtóként az orosz titkosszolgálat is közreműködött a zámolyi romák kivándorlásában. A KGB-utódszervezet célja, hogy Magyarország kedvezőtlenebb színben tűnjön fel az EU-csatlakozási tárgyalásokon. /Kuruc.info/