október, 2006 havi archívum

550 ezren jönnek? Vagy már megis jöttek?

Posted in Uncategorized on október 25, 2006 by Judit


N.B. Az alábbi cikket a Hazánkért 2004. áprilisi számában közöltem, ami — úgy vélem — időszerű lett. Újabb hazai értesüléseim szerint Magyarországon 35 ezer Moszád-ügynök tevékenykedik, illetve “a magyar fasisztáktól védi az újonnan bevándoroltak biztonságát.” Érdekes, hogy az Interneten hivatalos források továbbra is 80-100 ezerre jelzik a magyarországi zsidóság létszámát, ami úgy látszik, a háború után semmit nem változott.

550 ezren jönnek! Vagy már meg is jöttek? Az általam szerkesztett Új Hídfő 1994. decemberi számában megjelent Vasas J. János „Kétszázezren jönnek” című írása miatt a magyarországi sajtó „elmebeteg, fasiszta-náci, valamilyen rejtett érdekeltségű antiszemita” egyénnek nevezte írónkat. Mi tagadás, cikkünk otthon akkor a vártnál nagyobb port vert fel. Ellenben meglepődtünk, amikor a Magyar Fórum 1998. december 17-i számában átvette az izraeli A Hét Tükre nevű újságból azt a közleményt, miszerint

“a jövőben Magyarország állampolgárainak száma 550 ezer izraelivel gyarapodhat.”

A közleményt teljes csend követte: elmaradt a fasisztázás, a gúnyolódás! Pedig a szám majdnem háromszoros! Meglepő a szám, mert amikor Göncz Árpád Tel Avivban járt 1991 nyarán, még csak „negyedmillió magyar ajkú közösség” volt Izraelben! [Forrás: Új Magyarország, 1991.09.24] — Hogyan emelkedhetett ez az izraeli magyar-ajkú létszám hét év alatta több mint kétszeresére? A Magyar Fórum által idézett Hét Tükrében ez olvasható:

„Tel Avivban a budapesti követség konzuli részlegének vezetője Horváth Andrea szerint: ’… a különböző magyar nyelvterületekről származó izraeliek körében 1989 óta egyre nagyobb érdeklődés nyilvánul meg a magyar állampolgárság, illetve a magyar útlevél megszerzése iránt. Az érdeklődés legfontosabb oka, hogy Magyarország előnyös üzleti befektetési lehetőségeket kínál, s ezen kívül hazánk a többi kelet-európai ország felé irányuló üzleti tevékenység hídfőszállásának is számít. Az előrelátó izraeliek már arra is gondolnak, hogy Magyarország nemsokára az Európai Unió tagja lesz, s ezért sokan már előre tekintenek, és pontosan látják azt, hogy milyen előnyök származnak majd abból, hogyha Magyarország EU-tagállammá válik. Például: befektetési, munka-, és tanulási lehetőségek…

Mintegy 550 ezer izraelire vonatkoztatható a magyarországi visszahonosítási törvény. Bármelyik szülő eredete esetén magyarnak számít (!) a gyerek is, tehát a gyerek és az unoka is örökölheti a magyar állampolgárságot. Kissé bonyolultabb a magyar állampolgárság elnyerése azon izraeliek számára, akiknek szülei vagy nagyszülei egykor magyar állampolgárok voltak ugyan, de később a trianoni határokon kívüli országrészekre kerültek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a nemzetiségüket [milyen nemzetiségüket? -tj] is elvesztették volna – vagyis ők továbbra is magyar nemzetiségűek. A magyarországi letelepedés utáni egyévi tartózkodás után – lévén magyar nemzetiségűek – a hatóságokhoz fordulhatnak állampolgársági kérelmükkel.’ Csak az elmúlt két esztendő folyamán 475 magyar útlevelet állítottak ki a budapesti kormány tel avivi követségén, s további 500 kérelem elbírálás alatt áll. A tel avivi konzul szerint: ’az 550 ezer izraeli akár holnap repülőre ülhet és amennyiben lakhelyet szereznek maguknak, élhetnek a törvény adta jogukkal és Magyarországon kiválthatják a személyazonossági igazolványt. S ha úgy döntenek, hogy ezután kizárólag Magyarországon adóznak, akkor már a legközelebbi választásokon is résztvehetnek.’ ” /tovább/

ADDENDUM:
Nyilatkozat a magyar zsidóság nemzetiséggé visszaminősítéséről ír a Múlt és Jövő cionista lap: “a zsidóság nemzetiséggé nyilvánítása elleni tiltakozás … a holokausztban elpusztított magyar zsidóság emlékének meghamisítása… Történelmi hagyománya és szerepe abban az irányban bontakozott ki, hogy ereje, munkája, kapcsolatrendszere a magyar nemzet és kultúra dominanciáját erősítse (..?) – éppen más, Trianont érlelő igényekkel szemben. Nyelve egyértelműen és visszavonhatatlanul magyar.” /forrás/

A magyarországi zsidóság nagy része, amelynek örök idők óta csupán “gazdagodási lehetőségre alkamas lakóhely” volt az őket befogadó hazánk, lélekben soha nem azonosította magát a magyarsággal! Csak azért, mert valaki annyira megtanulja a magyar nyelvet, hogy azt felhasználva a gyalázkodást, a történelem hamisítást és átkozódsát is megengedi magának, nem jelenti azt, hogy “magyar”. /lásd: a szörnyű “Magyarország, te dög!” c. otthon megjelent könyv… Regős Péter: “Gyűlölöm a magyar népet!”… és sorolhatnám a végtelenségig! –tj/

A Hét Tükre c. izraeli lap a ’90-es években szűnt meg. – “Abádi Ervin grafikus, festő 1918-ban született. A jobboldali Betar vezetőségi tagja volt. A Két csillag, két világ 1939-1945 c. könyv szerzôje (Bp., 1946. május). 1969-ben Izraelben megalapította A Hét Tükre c. hetilapot. 1979-ben hunyt el Izraelben.” /forrás/

Akkor mégis jó lenne tudni: hány magát “magyarnak” valló zsidó él ma Magyarországon, akiknek felépültek a luxus lakónegyedek és vásárlóközpontok? Kiket védenek a Moszád (InKal) ügynökök? S még egy dolog: gondoltatok-e már arra, hogy az idegenek tömeges Magyarországra való betelepítésével, és nem utosló sorban az Izraelből érkező országhódítókkal amolyan zsidósított — gondolkodásban, fajban, lélekben — teljesen “újfajta magyarságot” akarnak létrehozni? Ha a levesbe fekete tintát öntünk, az már nem leves többé, de tinta sem, hanem szörnyű zagyvalék. –tj


Reklámok

A Tizenhárom Aradi Vértanú

Posted in Uncategorized on október 5, 2006 by Judit

Az 1848-49-es Magyar Szabadságharc leverése után több mint száz embert ítéltek halálra, sokakat bebörtönöztek, erőszakkal besoroztak az osztrák hadseregbe. A szabadságharc vezetői közül többen kivándoroltak, vagy Magyarországon kerestek búvóhelyet. Az osztrák vezetés a halálos ítéleteket az 1848-as második bécsi forradalom évfordulójára, 1849. október 6-ára időzítette. A kivégzéseket Haynau táborszernagy — “a bresciai hiéna” — hagyta jóvá, aki már a szabadságharc leverése után közölte: “senkinek sem fogok kegyelmezni, és példát mutatok Európának, hogyan kell a lázadozók kedvét elvenni.”

A Bresciai hiéna
Julius Freiherr von Haynau táborszernagy (1786-1853), IX. Vilmos és a hanaui zsidó patikus lányának, Rebekka von Lindenthalnak volt a törvénytelen fia. Haynau 1849. áprilisában a fellázadt Bresciát kegyetlenséggel leverte, s ezért egész Európában, mint „bresciai hiénát” emlegették. Rábízták a megtorlást s bosszút állt a magyarságon. Battyhány Lajos miniszterelnök, a 13 Aradi Vértanú és több mint száz magyar kivégeztetése mélységesen felháborította az egész művelt világot.

Haynaut, a Magyar Szabadságharc leverése és az egy ideig tomboló terror után viharos gyorsasággal nyugdíjazták és kifizették 400 ezer arannyal. Mint új földesúr ebből birtokot vásárolt Magyarországon. (N. B. Az 1989-es magyarországi hatalomváltás után a budapesti kormány Haynau amerikai rokonait „kártérítésben” részesítette!)

“A nép, amely nem ismeri a történelmét, — mert félrevezették vagy közömbösség miatt — arra ítéltetett, hogy megismételje azt.”

Alkotmányos válság és a titkos ügynökök

Posted in Uncategorized on október 5, 2006 by Judit

“Amikor egy ország nemzetbiztonsági szervezetét külső támadás éri, akkor joggal vetődik fel a belső állapotok teljes rendezetlenségének kérdése. Ez más néven egyébként az alkotmányos válság fogalmát meríti ki. Az utóbbi években volt ugyan többféle ügynök-listázás, de olyan mérvű behatolás a magyar érdekek meggyöngítésére még szándékként sem merült fel, mint amit most a szocialista csapat csinált. Hogy történészeknek álcázott kis figura-gyurák listázgatnak, minden következmény nélkül, az szinte példa nélküli. Mégpedig azért példa nélküli, mert ebből is látni, hogy nem működik az alkotmányos intézményrendszer Magyarországon még a jelenlegi törvények végrehajtásának érdekében sem. Mert mivel magyarázható, hogy nem jelenik meg azonnal a hatósági földerítő és nyomozórendszer és miért nem indulnak hivatalból eljárások a magyar érdek ilyen súlyos kiárusítása esetén.

Nem az ügynököket kívánjuk védeni, de az tény, hogy bennük is több a becsület és a tartás, mégha rendőrségi besúgók voltak is, mint a mai magyar politikusok vezető rétegében. Mert Magyarországon ma súlyos kérdés, hogy a nemzetbiztoságot olyan módon rombolták le, amilyenre még nem volt példa. Szabadon garázdálkodnak jelenleg különböző titkosszolgálatok, főleg a fővárosban, mint tették azt a második világháború idején Svájcban, vagy a második világháború után a teljesen nyitott Bécsben, de még a Vatikánban is. ” /tovább/

Trianon 3. rész Pap Gábor beszéde Nagykanizsán

Posted in Uncategorized on október 2, 2006 by Judit

Az izraeli titkosszolgálat

Posted in Uncategorized on október 2, 2006 by Judit

Richard Deacon: Az izraeli titkosszolgálat c. könyve a Kabala Kft kiadásában Magyarországon is megjelent, 1991-ben:

“Az oroszok nagyon vágynak arra, hogy valamit megtudjanak Izrael hírszerzési módszereiről és technikájáról… Rendkívüli módon szeretnék megtudni, hogy milyen értesüléseket adnak át a cionisták a Szovjetunióban. Bár az oroszok ragaszkodtak ahhoz, hogy ne alkalmazzanak orosz zsidókat kulcstechnológiai állásokban vagy a titkosszolgálatban, a Szovjetunióban az elmúlt néhány évben mégse tudták teljesen kiűzni a korábbi zsidó monopóliumot a tudományból. Ahogy Izrael felhasznált olyan zsidókat, akik ki tudták adni magukat arabnak, hogy arab területeken kémkedjenek, ugyanúgy tudnak olyan zsidókat is alkalmazni, akik nem zsidó orosznak adják ki magukat a Szovjetunióan. Hiába igyekeztek az oroszok eltávolítani a zsidókat a KGB-ből és más biztonsági szolgálatból, néhány más kelet-európai ország nem követte őket ebben. Még mindig van néhány cionista a hírszerzés kulcspozícióiban Romániában, Bulgáriában és Csehszlovákiában, — (Magyarországon!-tj) — akik a Moszad ügynökeiként is felléphetnek.” /351.oldal/

>>>Kozenkay Jenő szerint:
A Moszad jelen van “[..] – minden olyan szervnél, ahol bizalmas információk vannak. Egy ilyen szervezet olyan, mint a rákos daganat. Nem árt azon elgondolkodni, hogy a “nagy” Amerika, amely Izrael leghűségesebb szövetségese, felháborodottan tiltakozik [….? nincs arról tudomásunk, hogy a cionisták AIPAC /American Israeli Political Action/ szervezete által megszállt washingtoni Kongresszus és benne a Bush-kormányzat túlságosan hevesen tiltakozna! -tj] az ellen, hogy a Moszad agresszív, a két ország bensőséges viszonyát figyelembe véve kifejezetten arcátlan módon lopja az Egyesült Államok titkait. Hogyan is gondolhatja bárki, hogy ez a titkosszolgálat nincs jelen meghatározó erővel Magyarországon, ahol a hivatalos adatok szerint mintegy százezer zsidó él? [..]” — Ugyan! A “hivatalos létszám 100 ezer” már a háború vége óta! Persze kevesen tudják, hogy még a Talmud is tiltja — főleg gójoknak – a zsidók számlálását. -tj

Volt III/II-es és "pártja" a Kossuth téren

Posted in Uncategorized on október 2, 2006 by Judit

/Kép:Kozenkay Jenő/
:: Az Országháznál a sok pozitív energia és személy mellett sötét figurák is felbukkannak. A saját bevallása és saját honlapja szerint III/II-es Kozenkay Jenő és pártja is népszerűsíti szórólapján önmagát és zavaros gondolatait, mely szerint minden pártot – beleértve sajátját is – be kell tiltani, s ami nagyobb baj, szót is kapnak időnként.

Kozenkay hangzatos nemzeti jelszavai mellett azért is veszélyes, mert a forradalmat önjelöltként meglovagolók közt törtető Kőrösi Imrével tevékenykednek egy általuk alapított “pártban”. A saját bevallása szerint is volt MSZMP-s Körösi, a III/II-es Kozenkay és Tímár György alkotják e gyanún felül NEM álló társulat magját, és jellemző módon vasárnap óta ott sündörögnek a Kossuth téren. Isten ments, hogy volt kommunista állambiztonsági ügynökök vigyék félre a forradalmat. A Kerényi, Kőrösi, Kozenkay féle MSZMP-sek, III/II-esek, III/III-asok, munkásőrök és hasonlóak kapcsán jogos követelés egy egyszerű szabály: volt MSZMP funkcionáriusok (meg persze belügyesek) ne kaphassanak szót a Kossuth téren, másként ugyanoda jutunk, ahová 1989 után. /tovább/
———————–
Döbbenetes! /tj/