július, 2006 havi archívum

A bátorság furcsa megítélése

Posted in Uncategorized on július 23, 2006 by Judit

Kettessével érkeznek haza a kanadai koporsók Afganisztánból: újabb két katonát temettek a hétvégen. A temetésen a gyászbeszédben elhangzott:

“Ez a két ifjú legény, öntudatosan végezte a munkáját, s mint hivatásos katona halt meg, azokkal az öngyilkos-gyávákkal szemben, akik a magukra kötött aknával robbantották fel magukat.”/Radio 940 CIN- AM, Montréal/

Budapesten, 1956 őszén is voltak “öngyilkos-gyávák”, a tizenéves magyar fiatalok, akik a derekukra kötözték a gyilkos aknát és szovjet tankok elé vetették magukat! Nyílván ők is “gyávák” voltak, a Nyugat által támogatott hordával szemben! Őket mi úgy hívtuk, hogy a bátor Pesti Srácok, akik életüket adták a hazáért. A hithű kommunisták által ma is ünnepelt Kádár János hóhérjai a többi, “életben maradt gyáva magyar gyereket” — pontosan 150-et — kivégezték. De először megvárták, amíg felnőtteknek számítva elérték a 18. életévüket és azután küldték őket a halálba! /tj/
:: (Az 56-os képeket a http://www.magyarmult.externet.hu oldaláról kölcsönöztük!)

Reklámok

Bevetted már a nyugtatót? Akkor olvasd!

Posted in Uncategorized on július 18, 2006 by Judit

Remélem, kellően felháborodtak az aljas rágalmakon?! Most tartsanak szünetet, vegyenek be nyugtatót, és csak akkor folytassák az olvasást, ha lecsillapodtak.

  • A cionizmus egy egyedülálló módszer, amelynek célja, hogy tökéletessé tegye a világszerencsétlenségeknek és az emberi fájdalomnak az átalakítását zsidó haszonná.”
  • „Az Amerikai Egyesült Államok hosszú ideig tartó függetlenség után egy nála jóval hatalmasabb államnak válik a távoli gyarmatává, a zsidó államnak.”
  • „Úgy látszik, hogy a zsidó nép egyenjogúsítása vezetett a cionizmus megszületéséhez: egy rasszista, gyarmatosító és nacionalista államhoz, amely most alakul át a végső formájába: a szadista végkifejletbe.”
  • „A választott izraeli kormány csak azért van, hogy az izraelieket ellássa palesztin vérrel. Arra szakosodtak, hogy az izraeli nyilvánosság számára gondoskodjanak a minél nagyobb palesztin-halálozási arányról. Taktikai fogalmakkal ezt az „elrettentés erejének” nevezik, de a valóságot jobban kifejezné, ha nyers vérszomjat mondanának.”
  • „Hasonlóan bibliai őseikhez, az izraeliek halálra verve szeretik látni az ellenfeleiket… bármilyen szörnyen is hangzik, az izraelieknek örömöt okoz mások szenvedése. Az együttérzés fogalma teljesen távol áll tőlük.”
  • „Izrael, minden elképzelhető embertelen indulatnak az öntetszelgő megtestesülése. A kegyetlenség megdicsőülése.”
  • „A történelem azt tanítja, hogy amikor a szadista öntetszelgés felfedi az arcát, akkor már közel van a vég. Izrael napjai meg vannak számlálva.”

(forrás: http://www.masada2000.org/list-A.html )

Nem, kérem, ezeket nem Ahmandinedzsad mondta, sem egy „neonáci”, hanem Gilad Atzmon, egy izraeli születésű zsidó író és európai hírű dzesszszakszofonos, aki kivándorolt Angliába és Tony Blair szégyenére ott írja antiszemita esszéit.

A fordító kérdései az olvasóhoz:

– Önök szerint melyik ország jelent veszélyt a világbékére, Irak vagy Izrael?

– Egy amerikai újságíró Busht a „Fehérházi félkegyelműnek” (White House moron) nevezte. Önök minek neveznék a mi országházunkban üldögélő négypárti politikusainkat, akik a fentiek ismeretében és a nemzetközi szerződéseink megszegésével hadba szálltak – nem Izrael, hanem – Irak ellen, hogy megvédjék a szegény, kis Egyesült Államokat?

– Hugo Chavez, Venezuelának az amerikaiak által baloldali populistának minősített elnöke mondta, hogy „Adolf Hitler bölcsődés kisgyermek G.W. Bushoz képest”.
Szerencsére – ahogy Bush múltkori látogatásakor kiderült – a mi vezetőink, és remélhetőleg velük a legteljesebb nézetazonosságban és elvtársi és polgári egyetértésben Önök sem osztják ennek az ”indiánproli” Chaveznek a véleményét. De mit szólnak Paul Craig Roberts-nek, a Reagan kormányzat volt pénzügyminiszter helyettesének a véleményéhez:
„Az, hogy vérlázító módon semmibe veszi a nemzetközi jogot, az amerikai polgári szabadságjogokat, a hatalmi ágak elválasztását, a közvéleményt és az emberi jogokat, Busht a 20. sz. legrosszabb tirannusainak teszi a méltó párjává.” (CounterPunch, 2006. júl. 1-2.)

– Vajon kire gondolhatott?

Arccal a terrorizmus ellen!

Posted in Uncategorized on július 18, 2006 by Judit


/Továbbított írás magyar fordításban/
:: forrás: Institute for Historical Review

Az alábbi kérdés-felelet sort James J. David, az USA nyugalmazott dandártábornoka állította össze 2003. január 7-i keltezéssel, tehát még mielőtt az amerikaiak és csatlósaik (köztük mi is) megtámadták Irakot. Ezek szerint szélsőséges zsidóellenesség uralkodik az Egyesült Államoknak még a legmagasabb köreiben is?

Kérdés: Melyik az egyetlen ország a Közel-Keleten, amelynek atomfegyvere van? – Válasz: Izrael.
K: Melyik az a közel-keleti ország, amely nem hajlandó aláírni az Atomsorompó Egyezményt és megakadályozza a nemzetközi ellenőrzést? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország szállta meg más, független országok területét katonai erővel, és folytatja a megszállását az ENSZ Biztonsági Tanács határozatai ellenére? – V: Izrael.
K: Melyik az a közel-keleti ország, amely rendszeresen megsérti más, független államok nemzetközi határait repülőgépekkel, tüzérségi és tengeri ágyútűzzel? – V: Izrael.
K: Amerika melyik közép-keleti szövetségese küldött éveken át bérgyilkosokat más országokba, hogy megöljék a politikai ellenfeleit (un. terrorizmus-export!)? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország az, ahol magas rangú katonatisztek nyilvánosan beismerték, hogy fegyvertelen hadifoglyokat végeztek ki? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország nem hajlandó elítélni azokat a katonáit, akik beismerték hadifoglyok kivégzését? – V: Izrael.
K: Melyik közel keleti ország üldözött el 762 000 menekültet és nem engedi, hogy visszatérjenek a házaikba, a földjeikre és a foglalkozásukhoz? – V: Izrael.
K: Melyik az a közel-keleti ország, amely nem hajlandó jóvátételt fizetni azoknak az embereknek, akiknek kisajátították a földjét, a bankszámláit és a vállalkozásait? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország, ahol meggyilkoltak egy magas rangú ENSZ diplomatát? – V: Izrael.
K: Melyik az a közel-keleti ország, ahol az az ember, aki elrendelte egy magas rangú ENSZ diplomata meggyilkolását, miniszterelnök lett? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország robbantott fel amerikai diplomáciai épületet Egyiptomban és támadta meg az „USS Liberty” nevű amerikai hajót nemzetközi vízterületen, megölve 34, és megsebesítve 171 tengerészt? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország bízott meg egy kémet, Jonathan Pollardot, hogy titkos dokumentumokat lopjon (az USA-tól) és adja át azokat a Szovjetuniónak? – V: Izrael.
K: Melyik volt az az ország, amely először tagadta, hogy bármi köze volna Pollardhoz, majd megszavazta neki az állampolgárságot és követelte az amerikai elnöktől a teljes bocsánatot a számára? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország engedi meg amerikai zsidó gyilkosoknak, hogy oda szökjenek, hogy elkerüljék az Egyesül Államokban a büntetést, és megtagadja a kiadásukat, ha már az oltalmában vannak? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország szónokol a gyűlölet ellen, de kegyhelyet és emlékművet épít egy olyan gyilkosnak, aki 29 imádkozó palesztint ölt meg egy mecsetben? – V: Izrael.
K: A földkerekség mely országa rendelkezik a legerősebb politikai lobbyval az Egyesült Államokban, legalábbis a Fortune Magazinnak a washingtoni bennfentesekkel foglalkozó áttekintése szerint? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország vette célba szándékosan az ENSZ qana-i menekülttáborát Libanonban és ölt meg 103 ártatlan ember, férfiakat, asszonyokat és gyerekeket is? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti állam szegte meg az ENSZ Biztonsági Tanács 69 határozatát és kapott védelmet még 29 ellen az USA vétója miatt? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország kap ingyen fegyvereket az USA-tól, majd adja el a technikát a Kínai Köztársaságnak az USA tiltakozása ellenére? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország miniszterelnöke jelentette ki a munkatársai előtt, hogy ne izgassák magukat az Egyesült Államok miatt, mert „mi vezetjük Amerikát”? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország az, amelyet az Amnesty International azért ítélt el, mert etnikai tisztogatás keretében négyezernél több lakást rombolt le, ahol ártatlan palesztinok laktak? – V: Izrael.
K: Mely közel-keleti ország használt legutóbb tömegpusztító fegyvert, amikor egy egytonnás „okos bombát” dobott egy sűrűn lakott terület közepére, megölve 15 polgári személyt, köztük 9 gyermeket? – V: Izrael.
K: Melyik ország öl rendszeresen palesztin kisgyermekeket csak azért, mert köveket hajigálnak páncélozott járművekre és talajgyalukra, vagy páncélosokra. – V: Izrael.
K: Melyik az a közel-keleti ország, amely az Oslo-i Egyezmény aláírásával megfogadta, hogy abbahagyja a zsidó telepek építését, de e helyett 270-nél több új telepet épített az aláírás óta? – V: Izrael.
K: Melyik közel-keleti ország végeztette ki merényletekkel több, mint száz politikai ellenfelét az utóbbi két évben, miközben civilek százait és gyermekek tucatjait ölte meg? – V: Izrael.
K: Melyik az a közel-keleti ország, amely rendszeresen megszegi a Genfi Egyezményt, mert együttesen büntet egész városokat, falvakat és táborokat egyes emberek cselekedetei miatt, sőt képes egész falvakat lerombolni úgy, hogy a lakók otthon vannak? – V: Izrael.
K: Melyik az a közel-keleti ország, amelyet az USA támadással fenyeget, mert attól fél, hogy veszélyes lehet ránk és a szövetségeseinkre. – V: Irak.

A Főparancsnok hatalma

Posted in Uncategorized on július 2, 2006 by Judit


Te jóságos ég! Mi történt? Csodálattal határos, hogy az amerikai bíróság végre Bush ellen ítélkezett! Ez most remélhetőleg új lökést ad ahhoz, hogy a félrevezetett amerikai nép a “háborús bűnös”-nek bélyegzett elnököt törvényszék elé állíttassa. Vagy talán folytatódik a megkezdett játék? A törvényszék úgy véli, hogy a titkos bíróságot a Bush-kormányzat hataloméhes politikusai állították fel, hogy bárkit bármikor a végtelenségig és korlátlanul fogva tarthassanak a kommunista Kuba börtöneiben. Ez viszont ténylegesen törvényellenes, és megszegi a federális és nemzetközi törényeket.

:: Mókuskerékben — A bíróság úgy ítéli, hogy az elnök megszegi a törvényt, miután a Kongresszus sebtében törvényjavaslatot nyújt be, ami visszamenőleg törvényesnek nyílvánítja az elnök előző tevékenykedéseit illetve politikai határozatait, ezzel mintegy bizonyítva: az elnök, amikor az Alkotmányt ravaszul értelmezte, s tulajdonképpen már jóval meghaladta még a modernebb időket is. Ezután az elnök aláírja a benyújtott törvényjavaslatot, amiből törvény lesz — s ha úgy tetszik a főparancsnoknak, akkor ezt nem szükségszerűen tartja tiszteletben, ami már eddig 750 esetben megtörtént. +++ /tj/