június, 2006 havi archívum

Larry P. McDonald, 1976

Posted in Uncategorized on június 12, 2006 by Judit

“Rockefellerék és szövetségeseik célja az egyvilág-kormányzat megvalósítása, egyesítve ugyanazon sátorban a szuper-kapitalizmust és kommunizmust, a saját irányításuk alatt. Értsem ezalatt az összeesküvést? Igen, pontosan. Meggyőződésem, hogy létezik ilyen tervezet, nemzetközi hordtávolságban, korábbi nemzedékek régi tervezése alapján és hihehetlenül sátáni szándékkal.” – Larry P. McDonald, 1976, akit fogvatartottak a 747 Korean Airlines 007-es számú járatát a szovjetek lelőttek.

“The drive of the Rockefellers and their allies is to create a one-world government combining supercapitalism and Communism under the same tent, all under their control…. Do I mean conspiracy? Yes I do. I am convinced there is such a plot, international in scope, generations old in planning, and incredibly evil in intent.” — Congressman Larry P. McDonald, 1976, Detained after Korean Airlines 747 Flight 007 was shot down by Soviets

Reklámok

Őszinteség Rockefeller életrajzából

Posted in Uncategorized on június 12, 2006 by Judit

“Több mint egy évszázad óta, a politikai színkép mindkét végén ideológiai szélsőségesek megragadták az alkalmat, hogy jól elterjesztett híresztelésekkel támadják a Rockefeller-családot, amiért állítólag rendkívüli befolyással rendelkezünk az amerikai politikai és gazdasági intézmények felett. Egyesek még azt is elhiszik, hogy valamilyen titkos szövetséghez tartozunk, amely az Egyesült Államok legjobb érdekei ellen tevékenykedik, ezáltal a személyemet és a családomat ’nemzetköziséggel’ jellemzik, s hogy összeesküvésben veszünk részt másokkal karöltve szerte a világon, hogy egy jobban egységbe rendezett világ, politikai és gazdasági szerkezetének a megépítésére törekszünk – ez lenne az egy-világ, ha úgy tetszik. Ha ez ellenünk a vád, akkor, íme bűnösként állok itt és még büszke is vagyok rá.” /Rockefeller: Memoirs/

“For more than a century, ideological extremists at either end of the political spectrum have seized upon well-publicized incidents to attack the Rockefeller family for the inordinate influence they claim we wield over American political and economic institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring with others around the world to build a more integrated global political and economic structure – one world, if you will. If that’s the charge, I stand guilty, and I am proud of it.” [A quote from David Rockefeller’s autobiography ‘Memoirs’]

Quo Vadis Amerika?

Posted in Uncategorized on június 7, 2006 by Judit

A tisztánlátók már régen megjósolták, hogy az Egyesült Államok feltartóztathatalanul közeledik a megsemmisülés felé, ahonnan nincs többé visszaút. Akkor még félmillió igazán céltudatosan cselekvésre megszervezett amerikai állampolgár megmenthette volna a nemzetet. De ma már egy olyan háború bűnös, mint G. W. Bush, még az emberiséget is magával ránthatja a teljes pusztulásba. /tj/

Felértékelõdik vagy átértékelõdik ’56?

Posted in Uncategorized on június 2, 2006 by Judit


Egyik sem! Gazdát cserél! Ez már megtörtént, mert engedtük. /tj/
—————————-
:: Az alábbi hír után azt várom, hogy Bush elnézést kér 1848-ért, majd a Washingtoni Magyar Nagykövetség megmagyarázza a hírt, mi szerint voltaképpen 1956-ra gondolt az Elnök Úr. (Sólyom Lászlót Napolitano, Orbán Viktort Bush
meghívásáért csókoltatom!)
Halász József, Szegedről

:: Az olasz államfő bocsánatot kért ’56-ért
Giorgio Napolitano olasz köztársasági elnök, aki 1956-ban az Olasz Kommunista Párt egyik vezetõ személyisége volt most bocsánatot kér a magyaroktól és az olasz szocialistáktól 1956-ért. Ezt Stefania Craxi, a Giovane Italia (Fiatal Olaszország) szervezet vezetõje jelentette ki, kommentálva azt a hírt, hogy az egykori kommunista politikus, mint államfõ meghívást kapott az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján rendezendõ budapesti megemlékezésekre.

Craxi, a Forza Italia képviselõje hangsúlyozta, hogy a meghívás erõs ellenérzéseket váltott ki az egykori felkelõkben, akik tiltakoznak olyan személy meghívása ellen, amely „nemzetközi támogatást adott a szovjet gyilkosoknak, akik vérbe fojtották Magyarország szabadságtörekvéseit”.

„Napolitano határozottan kijelenti, hogy az akkori tette nagy tévedés volt, és ezért bocsánatot kér a magyaroktól. Egyúttal bocsánatot kér a szocialistáktól, akikben megvolt akkor az a bátorság, amely belõle hiányzott” – tette hozzá Stefania Craxi.

Giorgio Napolitano 1956-ban az Olasz Kommunista Párt egyik vezetõ személyisége volt. A magyarországi forradalmat a Luigi Longo vezette OKP „ellenforradalomnak” minõsítette. Emiatt az Olasz Szocialista Párt, amelynek élén akkor Pietro Nenni állt, felmondta a II. világháborús antifasiszta ellenállás óta tartó együttmûködést a kommunistákkal. +++
::: Remélem, mostmár többen elhiszik, hogy a kommunizmus nem pusztult el, — ahogy nekünk azt mesélték 1989-ben! — hanem csak átalakult. Hogy is mondták a kádárista-trockisták? -“A kígyó ha meg akar maradni, levedli a bőrét és újjat növeszt. Mi a menténket nem vettük le, csak átgomboltuk!” Valaki odafigyelt ezekre? Kevesen, sajnos! Ezért történik manapság minden körülöttünk, ami történik. Ne csodálkozzunk! — Tóth Judit

———
:: Mindenható Istenünk, kegyelmezz nekünk!
>>> A Tel-Aviv – Paktum
Friss hír: Norvégia, Kanada és Anglia egyes tisztánlátó csoportjai bojkottra készülnek Izrael ellen! Ám Budapesten másként látják:
“Növelni kell az izraeli befolyást a magyar gazdaságban.” – jelentette ki Orbán Viktor tavaly nyáron, — aki állítólag “a magyar jobboldal vezetője” és szorosabbra fűzi kapcsolatait az izraeli testvérpárttal. De hogyan lett a Fidesz jobboldali és nemzeti?

1. Orbán Viktor izraeli engedélyt kapott, hogy a választások után miniszterelnök lehessen. 2. Minden közszereplésének az izraeli és a zsidó érdek megjelenítését is tartalmaznia kell. 3. Az izraeli beruházók (behatolók) valamennyi befektetése a jövõben kikerül a magyar hatóság engedélyezési körébõl. Külön kiemelték, hogy ilyen „Grespik László-féle” engedélyezési eljárás az új ciklus alatt nem megengedett. (Grespik László, mint a Budapesti- és a Pest megyei Közigazgatási Hivatal Orbán-kormány alatti elnöke csupán gyakorolta hatósági jogkörét, amikor korlátozta, a viszonossági elvre építette a külföldiek, ezen belül az izraeliek és a kínaiak lakásvásárlását, tulajdonhoz jutását, ezzel együtt hazánkban történõ letelepedését.) 4. Valamennyi egyéb eljárásban az európai uniós országok polgárainak elõnyeit élveznie kell az izraeli állampolgárnak. 5. Hatósági eljárást bármely izraeli állampolgár ellen Magyarországon csak és kizárólag a Moszád, tehát az izraeli követség engedélyével folytathatnak a magyar hatóságok. [forrás: Magyar Világ, 2005. 08. 11.] +++