április, 2006 havi archívum

A "kielégítő sorsú erdélyi magyarok" …?

Posted in Uncategorized on április 18, 2006 by Judit

Az Európai Unió bővítési biztosa, Oli Rehn hétfői jelentésében úgy értékelte, hogy “””Romániában a magyarság helyzete minden szempontból teljesen kielégítő.””” A Bolyai Kezdeményező Bizottság, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége valamint az Országos Magyar Diákszövetség képviselői úgy vélik, hogy eltérő véleményünket egy hatalmas e-mail kampánnyal kell kifejezésre juttatnunk. Tehát, ha van rá 2 perced, akkor küld el ezt a tiltakozó levelet Oli Rehnnek.

MINTA:

olli.rehn@cec.eu.int
michael.leigh@cec.eu.int

Olli REHN Bővítési Biztos
Michael LEIGH Bővítési Igazgató részére
Brüsszel
Tisztelt Biztos Úr!
Tisztelt Igazgató Úr!

Értesüléseink szerint Ön úgy értékeli, hogy Romániában a magyarság helyzete minden szempontból teljesen kielégítő. Mi, akik a Kárpát-medencében élünk, tudjuk, hogy ez nem igaz. Jelezzük, hogy mely témákat tartjuk megoldatlannak, diszkriminatívnak, elfogadhatatlannak.

– a kisebbségi törvény elutasítása
– a közoktatás megoldatlan kérdései: anyanyelvi szintű román nyelvvizsgák, Románia
történelmének és földrajzának román nyelven való oktatása
– a Székelyföld területi autonómiájának hiánya
– a csángó-magyarok anyanyelvhasznalatának megakadályozása
– a magyar nyelvű egyetemi oktatás nem kíelegitő volta
– az állami magyar egyetem hiánya
– az egyházi és közösségi ingatlanok visszaszolgáltatásának elszabotálása
– a fejlesztési régiók kialakításánál semmibe veszik a törtenelmi regiók határait
– a magyarlakta vidékek tényleges kétnyelvűségének hiánya

Üdvözlettel …. (név, cím)

Reklámok

Az elhallgatott tények

Posted in Uncategorized on április 17, 2006 by Judit

Ezekrõl a tényekrõl a Hírtv-ben hallhatunk, a Magyar Nemzetben olvashatunk. Mivel ma Magyarországon balliberális és jobboldali médiauralom van, a magyar érdekek képviseletének nem jut hely sem az írott, sem az elektronikus sajtóban.

Az 1949. évi XX. tv. (Alkotmány) 61. §-ának kiteljesedett megsértéséről (közérdekû adatok megismerésének jogáról), még a “jobboldali” sajtóban sem olvashatunk. Az alábbi adatok hiányoznak a politikusi és a médián keresztül történõ tájékoztatásból. Az EU-csatlakozás következményeként a következõ adatokkal bemutatott, megrendítõ sarcot vagyunk kénytelenek elviselni:

Tagdíj befizetés: 1,2 milliárd euró = 308 milliárd ft
Elvonás: 5,6 milliárd euro = 1 449 milliárd ft
Adósságnövelés 5 milliárd euro = 1 300 milliárd ft
Adósság-szolgálat 5,1 milliárd euro = 1 313 milliárd ft
Összes csökkenés: 16,9 milliárd euro = 4 370 milliárd ft
Visszaosztás: 4,7 milliárd euro = 1 226 milliárd ft
Egyenleg: 12,2 milliárd euro = 3 144 milliárd ft

Csak hab a tortán, hogy 1991 és 2004. április 30. (az utolsó “””szabadnak mondható””” nap) között már tréningeztünk: összesen nettó 34,1 milliárd eurót (8866 milliárd forintot) fizettünk azért, hogy a gyarmatbirodalom tagjai lehessünk. Micsoda megtiszteltetés!

Annak, aki azt mondja, hogy ez nem igaz, kérem, most rögtön vonja vissza! Ezeket az adatokat ugyanis „A költségvetési hiány a mesterséges elszegényítés következménye” c. írásban, tételesen bizonyítom a következõ állami kiadványok alapján:

– „EU-csatlakozás 2004″ (kiadvány, 160 oldal, Kiadó: a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Készítette: KÜM Integrációs és Külgazdasági Államtitkárság, Felelõs kiadó: dr. Balázs Péter, (Elõszót írta: Kovács László) Kézirat lezárva: 2003. február 20., Fotók: MTI Fotó, European Commission Audiovisual Library, ISBN 963 7038 299 -, Letöltési cím

– A Pénzügyminisztérium és az Államkincstár 2006. februári és márciusi értékelése. (Címek a hivatkozott írásban.)

Felhívom még mindenki szíves figyelmét arra, hogy a költségvetésen kívüli államháztartási tranzakciók (monetáris politika, nemzeti vagyon anyagi részének növelése – mindenek elõtt az idegen „mûködõ” tõkével) segítik a kiszolgáltatottságunk növekedését. Erre bizonyítékot szolgáltat az „Évente az összes szántóföld értékének háromszorosát rabolja el az EU és a bankrendszer” c. írásomban idézett Varga István 2005. november 23-án a MÚOSZ Székházban „Pénzügyi folyamatok a magyar államháztartásban” c. elõadása.

A fentiekbõl egyértelmûen következik:

1. A 2006-ban hivatalban lévõ kormány egyértelmûen csúfos bukásra van ítélve, ugyanis a fentiek miatt feltartóztathatatlanul növekvõ államadósság a teljes magyar termõföld törvényszerû elvesztéséhez vezet (ld. Holtvágány: rendszerváltás helyett kormányváltás)
Érthetõ ezért, hogy a FIDESZ nem akarta megnyerni a választásokat.

2. A magyarságnak nem érdeke, hogy egy kétharmados MSZP-SZDSZ-MDF kormány kiteljesítse azt a nemzetvesztést (ez Csurka István által aláírt MIÉP elnökségi határozatból egyenesen következik – ld. „Kavarja vagy nem kavarja” c. írást), amit a Gyurcsány kormány korlátozás nélküli hatalomra jutása jelent – ugyanis a „mûködõ tõke” bevonása egyet jelent a nemzeti vagyon ezutáni növekedésének eladásával.

Amennyiben a Címzettek megtisztelnek további érdeklõdésükkel, akkor ma éjszaka egy részletes elemzést olvashatnak a választások várható eredményérõl a www.eunyet.hu honlapon. +++ Dr. Halász József

Miket írnak az Internet magyar társalgóiban?

Posted in Uncategorized on április 2, 2006 by Judit
  • “A főtolvaj a kihallgatáson nem jelent meg, a másik rablóvezér Kuncze nyilatkozik, a melyben minősíti Polt Pétert, az igazság kiderítése politikai elkötelezettség. Elévülés a BTK szerint. Állami tulajdonra elkövetett csalás egy idő után elévül, (lásd Gyurcsány és társai ügy.) Kíváncsi lennek a BTK azon rendelkezésére, miszerint egy kisebbség terhére elkövetett visszaélés, kártérítés-kifizetés mennyi idő után ÉVÜL el? Igaz, még csak 60 évnél tartunk, esetleg van remény?

A hulladék-teleppel kapcsolatban a páncélozott kocsijába kéne az egész bandáját beültetni és a hulladék-feldolgozó telepre irányítani talán egy idő után ott elévülnének! Keresik a terroristákat, akik megfélemlítik a békés dolgozó népet. A főnöke megtalálható a miniszteri székben, csak bátor kommandósok kellenek az elfogására. Ez az ember fertőzi Magyarország társadalmát és levegőjét. Orbánnak ma van az utolsó lehetősége, bizonyítani hovatartozását, és ennek a jelenlegi rablókormánynak megbuktatását! Ha elköveti a mulasztást, akkor aljas söpredék…[…]”

  • “Nem vagyok hajlandó leköpni és belerúgni abba az emberbe, akit minden hibájával együtt a legalkalmasabbnak tartok az ország vezetésére. Arról nem is beszélve, hogy mit lehet csinálni a háttérben, az országba 1990 óta beszivárgott több mint négymillió zsidóval. […?] Azokat, ha bevallják, ha nem, ott vannak! Ennek ismeretében, nem ő beszelt Sharonnal, hanem Sharon beszélt ővele! [Jól értjük? A beszéd ‘egyirányú forgalom’ volt?-tj] A sok rossz közül még ő a legmegbízhatóbb, a legszorgalmasabb, az országért legtöbbet tevőbb. [Igen ezt bebizonyította előző kormányzása idején! -tj] Külföldön is elismert, igen tisztelt politikus. [Akkor miért nem járta ki, hogy Magyarország adósságát töröljék? -tj] A nemzet csak büszke lehet rá! [Hm!…] Bízzunk benne, hogy tanultak az előző négy év hibáiból. Reméljük, megnyerik a választásokat, és levegőhöz juttatják az országot az általános Föld-i katasztrófa beindulásáig. Legalább ne éhhalállal, vagy fegyver által pusztuljon ki a nemzet, hanem természetes körülmények között menjen az, akinek majd mennie kell! Most csak ez számít.” +++